Nâng cấp từ SIM800 2G lên SIM7600/A76XX 4G

 1. Phần cứng
 • Đối với dòng module SIM800L, việc nâng cấp lên module 4G sẽ tương thích phần cứng 100%. Đây là các module có sẵn tại linhkienthuduc
 • Lưu ý: Nếu ứng dụng có gọi cần chọn module có VoLTE

2. Đăng ký với nhà mạng

 • Đối với ứng dụng có gọi cần thực hiện đăng ký VoLTE, Xem trang hướng dẫn tại đây. https://linhkienthuduc.com/faq-giai-dap-cac-thac-mac-ve-4g-esim-nbiot/
 • Đối với các ứng dụng có 4G cần đăng ký gói cước 4G phù hợp và đổi sim 4G.
 • Đối với các ứng dụng sử dụng eSIM cần đăng ký trực tiếp với nhà mạng pháp nhân công ty.

3. Phần mềm

Loại commandSIM800SIM7600/A76XXGhi chú
BaudrateMặc định 9600Mặc định 115200
Có thể set lại baudrate:
AT+IPREX=<speed>
Ví dụ:
AT+IPREX=9600
Kiểm tra ATATATGiống
Kiểm tra tín hiệu mạngAT+CSQAT+CSQGiống
GọiATD<SDT>ATD<SDT>Giống
Nhận cuộc gọiATAATAGiống
SMSSet text mode:
AT+CMGF=1
Set số điện thoại:
AT+CMGS=”xxxxxx”
Gửi:
Ctrl+Z
Đọc tin nhắn:
AT+CMGR=3
Xóa tin nhắn:
AT+CMGD=3
Set text mode:
AT+CMGF=1
Set số điện thoại:
AT+CMGS=”xxxxxx”
Gửi:
Ctrl+Z
Đọc tin nhắn:
AT+CMGR=3
Xóa tin nhắn:
AT+CMGD=3
Giống
Kiểm tra kết nối mạngAT+CREG?
AT+CGREG?
AT+CREG?
Kiểm tra SIM (PIN)AT+CPIN?AT+CPIN?
Kết nối mạngKết nối GPRS:
AT+CGATT=1 và
AT+CGATT?
Set APN:
AT+CSTT
Kết nối:
AT+CIICR
Không cần set APN (Tự động)
Kết nối mạng:
AT+NETOPEN
Kiểm tra IPAT+CIFSRAT+IPADDR
Kết nối TCP/UDPAT+CIPSTART = <mode>,<IP Address or domain>,<port>
Ví dụ:
AT+CIPSTART = “TCP”,”iotespresso.com”,80
AT+CIPOPEN=<n>,<mode>,<IP Address or domain>,<port>
Ví dụ:
AT+CIPOPEN=1,”TCP”,”117.131.85.139″,5253
Kiểm tra kết nối TCP/UDPAT+CIPSTATUSKhông có
Gửi TCP/UDPAT+CIPSEND=<n>
Ctrl+Z
AT+CIPSEND=<n>
Ctrl+Z
Ngắt kết nối TCP/UDPAT+CIPCLOSEAT+CIPCLOSE=<n>
Ngắt mạngAT+CIPSHUTAT+NETCLOSE

4. Một số command thông dụng SIM7600/A76XX

Lấy thông tin thiết bị


AT+CGMI  // Request manufacturer identification
AT+CGMM  // Request model identification
AT+CGSN  // Request product serial number identification
AT+CSUB  // Request the module version and chipAT+CPIN?   // Request the state of the SIM card
AT+CICCID  // Read ICCID from SIM card
AT+CNUM   // Request the subscriber number
AT+CNMP?   // Preferred mode selection
AT+COPS?   // Check the current network operator

AT+IPREX?  // Check local baud rate
AT+IPREX=<baudrate>  // Set baudrate
AT+CRESET  // Reset the module 

HTTP:
AT+HTTPINIT     // Initialize and start the HTTP
AT+HTTPPARA="URL","http://www.makerfabs.com" // Set the URL
AT+HTTPACTION=0  // Connect the HTTP. (0-get, 1-post, 2-head)
AT+HTTPHEAD    // Read the response's header.
AT+HTTPREAD=0,3  // Read the content (“3” means the number of the reading data)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *