Phương thức thanh toán

Quý khách có thể chọn các hình thức thanh toán sau đây:

-Thanh toán tiền mặt tại cửa hàng

-Chuyển khoản trực tiếp qua số tài khoản sau (chỉ áp dụng cho khách hàng công ty), vui lòng kiểm tra với nhân viên tình trạng hàng hóa để được xác nhận trước khi chuyển khoản:

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

STK: 19037729769012

CONG TY TNHH TDLOGY