Hướng dẫn cài đặt driver module SIM 4G cho Linux/Windows

1. Các loại chế độ hoạt động của module 4G và cách chuyển chế độ hoạt động

Các module 4G hỗ trợ các driver cơ bản như sau:

 • 4G LTE Cat 1: ECM,EEM, NCM, RNDIS (WWAN)
 • 4G LTE Cat 4: MBIM, NDIS, RNDIS(WWAN), QMI

Tùy từng loại module mà có cách chuyển đổi khác nhau (tham khảo at command manual và Linux USB Application Note của từng hãng:

Tham khảo tài liệu:

A76XX Series_Linux_USB_Application Note_V1.00.pdf

SIM7500_SIM7600 Linux NDIS User Guide_V2.01.pdf

https://www.waveshare.com/wiki/SIM7600G-H_4G_DONGLE

Ví dụ:

 • A7672S/A7600/A7680C: (Có thể kết hợp thêm AT+DIALMODE=1 để bật internet tự động)
  • RNDIS: AT$MYCONFIG=”usbnetmode”,0
  • ECM: AT$MYCONFIG=”usbnetmode”,1
 • Quectel (Tùy dùng dòng module) (Có thể kết hợp thêm AT+QNETDEVCTL=3,1,1 để bật internet tự động)
  • AT+QCFG=”usbnet”,0 # set QMI or RMNET mode
  • AT+QCFG=”usbnet”,1 # set ECM mode
  • AT+QCFG=”usbnet”,2 # set MBIM mode
 • LTE Cat 1 RNDIS sẽ hỗ trợ trên cả Linux và Windows, ECM và EEM không hỗ trợ trên windows
 • LTE Cat 4 có thể dùng QMI hoặc MBIM để đạt tốc độ tối ưu.

1. Windows

 • Đối với windows chỉ cần cài đặt driver dưới đây là có thể kết nối internet và có port AT Command/GPS/Debug: https://github.com/TDLOGY/SIMCOM_USB_DRIVER
 • Trên windows hỗ trợ driver: RNDIS,NDIS, MBIM,QMI không hỗ trợ ECM, EEM. Vì vậy tùy theo module mà cần chuyển về chế độ phù hợp
 • Có thể cần chuyển sang chế độ RNDIS để chạy được, và bật chế độ bật mạng tự động

2. Ubuntu/Raspberry pi

 • Đối với ubuntu (>20.04)/Raspberry pi thông thường đã hỗ trợ các driver cho module 4G
 • Các driver cơ bản như nhau: RNDIS,ECM,EEM,WWAN,QMI
 • Kiểm tra serial port:

ls /dev/ttyUSB*

 • Kiểm tra kết nối:

ip a // kiểm tra xem có interface usb* không
ping 8.8.8.8 -Iusb0

 • Lưu ý:
  • Nếu không có cổng serial, có thể cần build lại driver
  • Giao tiếp với cổng serial (/dev/ttyUSB*) có thể dùng minicom hoặc microcom
   • minicom: sudo apt install minicom . Sau đó kết nối với port
   • microcom: busybox microcom
  • Một số dòng module sim có thể cần gửi command để active internet – Chỉ cần làm 1 lần:
   • Quectel: AT+QNETDEVCTL=3,1,1
   • SIMCOM: AT+DIALMODE=1

3. Orange pi/build root/yocto/Android/Openwrt

 • Tùy loại distro, hãng mà có hỗ trợ hay không, có thể xem phần build để build trực tiếp từ kernel (nếu có kernel source)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *