Hướng dẫn sử dụng Nuvoton N76E003AT20 – MS51FB9AE 8051 MCU

N76E003AT20 và MS51FB9AE là 2 dòng MCU 1T-8051 hiệu suất cao có các ngoại vi hầu như tương thích với STM8S003F3P6/ STM8S103F3P6. Vì tính linh động này một số dự án có thể sử dụng N76E003AT20MS51FB9AE để thay thế STM8. Dòng MS51FB là dòng vi điều khiển được ra mắt gần đây nhằm thay thế dòng N76E003 với một số cải tiến như tính chống chịu môi trường công nghiệp…

1. Sơ đồ chân và so sánh các dòng MCU

Sơ đồ chân của STM8S003F3P6

Sơ đồ chân của MS51FB9AE

Sơ đồ chân của N76E003AT20

2. Hướng dẫn cài đặt tool chain trên window

Trong tutorial này mình sẽ sử dụng IDE Keil C 8051 và trình biên dịch C51 của Keil (ARM) dành cho Nuvoton 8051.

Truy cập trang chủ Keil điền thông tin và cài đặt:

https://www.keil.com/demo/eval/c51.htm

Sau khi cài đặt xong, mặc định compliler C51 bản demo sẽ có 2K code sẽ build được (evaluation).

Trong tutorial này mình sẽ sử dụng bản demo để build các ví dụ.

3. Hướng dẫn tải SDK (library và example)

Đối với N76E003

Truy cập đường dẫn tới trang chủ Nuvoton và tải “The Board Support Package (BSP) Keil for N76E003”:

https://www.nuvoton.com/products/microcontrollers/8bit-8051-mcus/low-pin-count-8051-series/n76e003/?group=Software&tab=2

Đối với MS51

Truy cập đường dẫn tới trang chủ Nuvoton và tải “The Board Support Package (BSP) Keil for MS51 Devices”:

https://www.nuvoton.com/products/microcontrollers/8bit-8051-mcus/industrial-8051-series/?group=Software&tab=2

4. Cài đặt Driver

Truy cập đường dẫn tới trang chủ Nuvoton và tải:

  • Nu-Link_Keil_Driver_V3.05.7174r
  • Nu-Link_USB_Driver_V1.7

https://www.nuvoton.com/products/microcontrollers/8bit-8051-mcus/industrial-8051-series/?group=Software&tab=2

5. Build sample code và chạy mẫu

Truy cập folder MS51_Series_BSP_Keil_V1.00.003 (đã giải nén) từ “The Board Support Package (BSP) Keil for MS51 Devices” tải từ bước 3

Mở Project và ấn nút Build (F7)

  • Kết nối và Nạp firmware xuống kit
  • Lưu ý:
    • Để có Virtual Com Port cần gạt 4 Switch trên Kit thành On
    • Nu-Link Virtual Com Port cần bật DTR On để nhận UART

Mở COM Port và kiểm tra: Trong trường hợp này mình sử dụng Hercules terminal để kiểm tra Com Port baudrate 115200

Sau khi nạp các bước trên thành công, bạn sẽ thành chữ Hello World! In qua cổng Com Port.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *