Wifi BLE Module ESP32 S3 ESP32-S3-WROOM-1

  • Thương hiệu: Espressif

  • Mã sản phẩm: SP000356

  • Còn trong kho

  • 150,000đ

So sánh sản phẩm

2.4 GHz Wi­Fi (802.11 b/g/n) and Bluetooth® 5 (LE) module

Built around ESP32­S3 series of SoCs, Xtensa® dual­core 32­bit LX7 microprocessor
Flash up to 16 MB, PSRAM up to 8 MB
36 GPIOs, rich set of peripherals