Wifi BLE Module ESP32 ESP-WROOM-32U

58.000

Hết hàng

Mã: SP000454 Danh mục:

Mã sản phẩm: SP000454

Thương hiệu: Espressif