Kit phát triển Wifi Bluetooth Nano ESP32-S3 N16R8

169.000

Còn: 16 sản phẩm

Mã: SP000668 Danh mục:

Mã sản phẩm: SP000668

Thương hiệu: Espressif