Kit phát triển Wifi Bluetooth Nano ESP32-S3 N8R2

130.000

Còn: 1 sản phẩm

Mã: SP000357 Danh mục:

Mã sản phẩm: SP000357

Thương hiệu: Espressif