Wifi BLE Module ESP32 S3 ESP32-S3-WROOM-1 N4

85.000

Hết hàng

Mã: SP000356 Danh mục:

Mã sản phẩm: SP000356

Thương hiệu: Espressif