Kit phát triển WIFI 6 ESP32-C6-DevKitC-1-N8 Zigbee Thread BLE 5

299.000

Hết hàng

Mã: SP000491 Danh mục:

Mã sản phẩm: SP000491

Thương hiệu: Espressif