Kit phát triển Wi-Fi Bluetooth ESP32S ESP32-WROOM32 NodeMCU USB Type C

89.000

Còn: 32 sản phẩm

Mã: SP000404 Danh mục:

Mã sản phẩm: SP000404

Thương hiệu: OEM