Module BLE 5.0 EBYTE E104-BT5010A nRF52810

  • Mã sản phẩm: TD0785

  • Còn trong kho

  • 115,000đ

So sánh sản phẩm

Tính năng

E104-BT5010A là module BLE của Noridic dựa trên giao thức Bluetooth phiên bản 5.0. Nó có kích thước nhỏ và tiêu thụ điện năng thấp. Nó hoạt động ở dải tần 2.4GHz. 

 

Thông tin các module BLE của Ebyte:

  E104-BT5005A E104-BT5010A E104-BT5011A E104-BT5032A E104-BT51A E104-BT51
SoC nRF52805 nRF52810 nRF52811 nRF52832 CC2640R2L CC2640R2F
Size 9mm * 9mm 11.5mm * 16mm 11.5mm * 16mm 11.5mm * 16mm 11.5mm * 16mm 17.5mm * 28.7mm
Core Arm Cortex-M4 Arm Cortex-M4 Arm Cortex-M4 Arm Cortex-M4 Arm Cortex-M3 Arm Cortex-M4
Speed 64 MHz 64 MHz 64 MHz 64 MHz 48 MHz 48 MHz
Voltage  1.7 V-3.6 V 1.7 V-3.6 V 1.7 V-3.6 V 1.7 V-3.6 V 1.8 - 3.8 V 1.8 - 3.8 V
Flash 192kB 192kB 192kB 256/512kB 128kB 128kB
RAM 24kB 24kB 24kB 32/64kB 20kB 20kB
ROM         Yes Yes
RX Sensitivity –96 dBm 1 Mbit/s –96 dBm 1 Mbit/s –96 dBm 1 Mbit/s –96 dBm 1 Mbit/s –96 dBm 1 Mbit/s –96 dBm 1 Mbit/s
Tx Power 4 dBm 4 dBm 4 dBm 4 dBm 5 dBm 5 dBm
Current Rx 4.6mA 4.6mA 4.6mA 5.4mA 5.9mA 5.9mA
Current Tx 4.6mA 4.6mA 4.6mA 5.3mA 6.1mA 6.1mA
CPU Current 34.4 µA/MHz 34.4 µA/MHz 58 µA/MHz 58 µA/MHz 61 µA/MHz 61 µA/MHz
Long Range     Yes      
Datasheet BT5005A BT5010A BT5011A BT5032A BT51A BT51A