Kit phát triển Wifi Bluetooth Nano ESP32-S3

  • Thương hiệu: Espressif

  • Mã sản phẩm: SP000357

  • Còn trong kho

  • 550,000đ

So sánh sản phẩm

Thông tin cơ bản:

Flash 8MB, PSRAM: 2MB, SRAM: 512kB

Bộ công cụ phát triển ESP32-S3 của Espressif Systems cung cấp bo mạch phát triển cấp sơ bộ ESP32-S3-DevKitC-1 được trang bị ESP32-S3-WROOM- 1 hoặc ESP32-S3-WROOM-1U, một mô-đun MCU LE BLUETOOTH® + Wi-Fi phổ dụng tích hợp đầy đủ các chức năng Wi-Fi và Bluetooth. Hầu hết các chân I/O trên mô-đun được chia cho các đầu chân ở cả hai bên của Bo mạch này để dễ dàng tiếp xúc. Các nhà phát triển có thể kết nối thiết bị ngoại vi với dây jumper hoặc ESP32-S3-DevKitC-1 gắn trên breadboard.

Thông tin thêm: https://www.mouser.vn/new/espressif/espressif-esp32-s3-wroom-1-1u-modules/