Kit phát triển Wifi Bluetooth ESP32-C3U

  • Mã sản phẩm: SP000274

  • Hết hàng

  • 130,000đ

Flash 4MB SRAM: 400kB

Dòng ESP32-C3 được xem là dòng low cost (giá rẻ) của ESPRESSIF tuy nhiên đây có thể được xem là dòng SoC phổ biến trong thời gian tới với những ưu điểm sau:

Ngoại vi hỗ trợ mạnh: Bộ ADC, UART, I2C, SPI, … linh động, có thể mapping tới bất kì GPIO nào. Đồng thời số chân GPIO cũng nhiều hơn ESP8266 phù hợp với các ứng dụng cần nhiều GPIO.

Hỗ trợ BLE 5.0 long range: Đây là một trong những điểm cộng, vì nó có thể dùng trong các ứng dụng kết nối BLE cần khoảng cách xa (thu thập dữ liệu sensor) với chi phí thấp.

Hỗ trợ thuật mã hoá phần cứng (cho TLS/SSL): AES-128/AES-256 (FIPS PUB 197), ECB/CBC/OFB/CFB/CTR (NIST SP 800-38A), SHA1/SHA224/SHA256 (FIPS PUB 180-4), RSA3072, and ECC. Đây là một trong những thuật toán cơ bản cho kết nối MQTTS, HTTPS cũng như giao tiếp peer to peer.

Bộ nhớ RAM phù hợp cho các ứng dụng IoT
Qua so sánh cũng như phân tính, ta thấy ESP32-C3 là một trong những dòng SoC Wi-Fi BLE phù hợp cho các ứng dụng IoT, cũng như là dòng MCU thay thế cho các dòng MCU có giá quá cao như hiện nay.

1. Tính Năng

Wi­Fi

IEEE 802.11 b/g/n-compliant
Supports 20 MHz, 40 MHz bandwidth in 2.4GHz band

1T1R mode with data rate up to 150 Mbps

Wi-Fi Multimedia (WMM)

TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU
Immediate Block ACK
Fragmentation and defragmentation
Transmit opportunity (TXOP)
Automatic Beacon monitoring (hardware TSF)
4 × virtual Wi-Fi interfaces
Simultaneous support for Infrastructure BSS in
Station mode, SoftAP mode, Station + SoftAP mode, and promiscuous mode.Note that when ESP32-C3 family scans in Station mode, the SoftAP channel will change along with the Station channel
Antenna diversity
802.11mc FTM 
BluetoothSpeed: 125 Kbps, 500 Kbps, 1 Mbps, 2 MbpsAdvertising extensionsMultiple advertisement setsChannel selection algorithm #2CPU and Memory

32-bit RISC-V single-core processor, up to 160 MHz384 KB ROM400 KB SRAM (16 KB for cache)8 KB SRAM in RTCEmbedded flash (up to 4MB)SPI, Dual SPI, Quad SPI, and QPI interfaces that allow connection to multiple external flashAdvanced Peripheral Interfaces

22 × programmable GPIOsDigital interfaces:

3 × SPI2 × UART1 × I2C1 × I2SRemote control peripheral, with 2 transmit channels and 2 receive channelsLED PWM controller, with up to 6 channelsFull-speed USB Serial/JTAG controllerGeneral DMA controller (GDMA), with 3 transmit channels and 3 receive channels1 × TWAI® controller (compatible with ISO 11898-1) or CAN Bus 2.0BAnalog interfaces:

2 × 12-bit SAR ADCs, up to 6 channels1 × temperature sensorTimers:

2 × 54-bit general-purpose timers3 × watchdog timers1 × 52-bit system timerLow Power Management

Power Management Unit with four power modesSecurity

Secure bootFlash encryption4096-bit OTP, up to 1792 bits for usersCryptographic hardware acceleration:AES-128/256 (FIPS PUB 197)Permission ControlSHA Accelerator (FIPS PUB 180-4)RSA AcceleratorRandom Number Generator (RNG)HMACDigital signature


2. Ứng dụng 

Smart Home

Light controlSmart buttonSmart plugIndoor positioningIndustrial Automation

Industrial robotMesh networkHuman machine interface (HMI)Industrial field busHealth Care

Health monitorBaby monitorConsumer Electronics

Smart watch and braceletOver-the-top (OTT) devicesWi-Fi and Bluetooth speakerLogger toys and proximity sensing toysSmart Agriculture

Smart greenhouseSmart irrigationAgriculture robotRetail and Catering

POS machinesService robotAudio Device

Internet music playersLive streaming devicesInternet radio playersGeneric Low-power IoT Sensor HubsGeneric Low-power IoT Data Loggers


3. Block Diagram

4. Tài liệu

ESP32-C3 Datasheet

ESP32-C3 Documentation

ESP32-C3 Get Started

ESP32-C3 Windows Setup

ESP32-C3 Ai thinker documentation

5. Kit phát triển

KIT PHÁT TRIỂN WIFI BLUETOOTH ESP32-C3U

KIT PHÁT TRIỂN WIFI BLUETOOTH ESP32-C3S

 

Bluetooth LE: Bluetooth 5, Bluetooth mesh