Kit ESP32-C3 Dual USB Type C JTAG và Serial

  • Thương hiệu: Espressif

  • Mã sản phẩm: SP000373

  • Còn trong kho

  • 250,000đ

So sánh sản phẩm