Wifi BLE Module ESP32 ESP-WROOM-32

 • Mã sản phẩm: TD0282

 • Còn trong kho

 • 98,000đ

So sánh sản phẩm

Mạch thu phát Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32 được nhập chính hãng từ Espressif có  IC trung tâm là ESP32-D0WDQ6 với nhân xử lý dual-core Xtensa® 32-bit LX6 microprocessors đầy mạnh mẽ, tích hợp chuẩn Wi-Fi 802.11 b/g/n/e/I , Bluetooth BR/EDR & BLE v4.2, ngoài ra còn có 448 KByte ROM,520 KByte SRAM,16 KByte SRAM in RTC, clocks & Times...,thường được sử dụng trong các sản phẩm hoặc nghiên cứu về IoT hiện nay.

Mạch thu phát Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32 có kích thước nhỏ gọn, ra chân đầy đủ của IC ESP32, mạch được thiết kế và gia công chất lượng tốt với vỏ bọc kim loại chống nhiễu và anten Wifi BLE PCB tích hợp cho khoảng các truyền xa và ổn định.

 

Thông số kỹ thuật:

 • IC chính: Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32
 • Điện áp sử dụng: 2.2V~3.6VDC
 • Dòng điện sử dụng: ~90mA.
 • Nhân xử lý trung tâm: ESP32-D0WDQ6 Dual-core low power Xtensa® 32-bit LX6 microprocessors.
 • ROM: 448KBytes
 • SRAM: 520 KBytes
 • 8 KBytes SRAM in RTC SLOW
 • 8 KBytes SRAM in RTC FAST
 • 1 Kbit of EFUSE, 256 bits MAC
 • WiFi: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n up to 150 Mbps)
 • Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification
 • Wi-Fi mode Station/softAP/SoftAP+station/P2P
 • Security WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
 • Encryption AES/RSA/ECC/SHA
 • IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
 • Interfaces: SD-card, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S , IR, GPIO, capacitive touch sensor, ADC, DAC, Hall sensor, temperature sensor
 • Kích thước: 18 x 25.5 x 3.1mm

 

Datasheet

 

ESP-WROOM-02 Pinout:

 

 

Các ngoại vi ESP32

The ESP32 peripherals include:

18 Analog-to-Digital Converter (ADC) channels
3 SPI interfaces
3 UART interfaces
2 I2C interfaces
16 PWM output channels
2 Digital-to-Analog Converters (DAC)
2 I2S interfaces
10 Capacitive sensing GPIOs

The pins highlighted in green are OK to use. The ones highlighted in yellow are OK to use, but you need to pay attention because they may have unexpected behavior mainly at boot. The pins highlighted in red are not recommended to use as inputs or outputs.

GPIO Input Output Notes
0 pulled up OK outputs PWM signal at boot
1 TX pin OK debug output at boot
2 OK OK connected to on-board LED
3 OK RX pin HIGH at boot
4 OK OK  
5 OK OK outputs PWM signal at boot
6 x x connected to the integrated SPI flash
7 x x connected to the integrated SPI flash
8 x x connected to the integrated SPI flash
9 x x connected to the integrated SPI flash
10 x x connected to the integrated SPI flash
11 x x connected to the integrated SPI flash
12 OK OK boot fail if pulled high
13 OK OK  
14 OK OK outputs PWM signal at boot
15 OK OK outputs PWM signal at boot
16 OK OK  
17 OK OK  
18 OK OK  
19 OK OK  
21 OK OK  
22 OK OK  
23 OK OK  
25 OK OK  
26 OK OK  
27 OK OK  
32 OK OK  
33 OK OK  
34 OK   input only
35 OK   input only
36 OK   input only
39 OK   input only

 

Chi tiết cấu hình chân cho ESP32 xem tại đây