Module BLE 5.0 EBYTE E104-BT53A1 EFR32BG22C112F352GM32

  • Mã sản phẩm: SP000372

  • Còn trong kho

  • 130,000đ

So sánh sản phẩm

Module BLE 5.0 EBYTE E104-BT53A1 EFR32BG22C112F352GM32