Mạch nạp STM8, STM32 ST-Link V2

  • Mã sản phẩm: TD0207

  • Còn trong kho

  • 90,000đ

So sánh sản phẩm

Mạch nạp STM8, STM32 ST LINK V2 là phiên bản chính thức đầy đủ chức năng. Mạch hỗ trợ tự động nâng cấp, toàn bộ dòng chip STM32 SWD và SMT SWIM. Mạch hỗ trợ giao tiếp 4 dây được đánh ghi chú trên vỏ. Hỗ trợ phần mềm version 2:

  • ST-LINK Utility 2.0 and 4.2.1 above
  • STVD and above
  • STVP 3.2.3 and above
  • IAR EWARM V6.20 and above
  • IAR EWSTM8 V1.30 and above
  • KEIL RVMDK V4.21 and above

Hỗ trợ nâng cấp firmware tự động phiên bản mới nhất là V2.J17.S4,
Điện áp ngõ ra 5 VDC, cổng I/O được bảo vệ để ngăn làm hư hại mạch,
Giao tiếp đơn giản