Kit phát triển Wifi Bluetooth ESP32-C3S

  • Mã sản phẩm: SP000273

  • Hết hàng

  • 136,000đ

KIT Thu Phát Wifi BLE ESP32 S NodeMCU-32 V1.2 Ai-Thinker ESP32 S LuaNode32