STM32G030F6P6TR

  • Thương hiệu: ST

  • Mã sản phẩm: SP000326

  • Hết hàng

  • 15,000đ

Mainstream Value-Line Arm Cortex-M0+ MCU with 32 Kbytes of of Flash memory memory, 8 Kbytes RAM, 64 MHz CPU, 2x USART, timers, ADC, comm. I/F, 2-3.6V

Datasheet: https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32g030f6.html