NRF52832-QFAA-QFN48

  • 120,000đ

So sánh sản phẩm

 

PART NUMBER NRF52832-QFAA
THƯƠNG HIỆU NORDIC
KIỂU CHÂN( Package) QFN48
Tính năng nổi bật
  • 64 MHz Cortex-M4 with FPU
  • 512/256 KB Flash, 64/32 KB RAM
  • Bluetooth mesh
  • +4 dBm TX power
  • Support NFC
Mô tả ngắn

nRF52832 is a general-purpose multiprotocol SoC with key feature Bluetooth® LE

DATASHEET NRF52832-QFAA-QFN48