NRF52810-QCAA-QFN32

  • 90,000đ

So sánh sản phẩm

PART NUMBER NRF52810-QCAA
THƯƠNG HIỆU NORDIC
KIỂU CHÂN( Package) QFN32
Bộ Nhớ
Arm-M4 @ 64mhz 192kb flash memory and 24kb ram
TÍNH NĂNG Support Bluetooth 5 advertising extension
DATASHEET NRF52810-QCAA-QFN32