IC NE555DR - SOIC8 - IC TẠO DAO ĐỘNG

  • Mã sản phẩm: TD0462

  • Còn trong kho

  • 4,560đ

So sánh sản phẩm

IC tạo dao động NE555DR SOIC 8

 

Datasheet: NE555DR