IC Dao Động NCP1397AG 1397 SOP-16

  • Mã sản phẩm: SP000352

  • Còn trong kho

  • 21,000đ

So sánh sản phẩm