IC cảm biến nhiệt độ DS18B20

  • Mã sản phẩm: SP000392

  • Còn trong kho

  • 22,000đ

So sánh sản phẩm