ĐIỆN TRỞ

Tìm thấy 274 sản phẩm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 100R Ohm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 100R Ohm
- Giá bán: 19.380đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 100R Ohm
Chương trình khuyến mại
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 20R Ohm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 20R Ohm
- Giá bán: 19.380đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 20R Ohm
Chương trình khuyến mại
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 10R Ohm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 10R Ohm
- Giá bán: 19.380đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 10R Ohm
Chương trình khuyến mại
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 5R Ohm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 5R Ohm
- Giá bán: 19.380đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 5R Ohm
Chương trình khuyến mại
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 1R Ohm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 1R Ohm
- Giá bán: 19.380đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 1R Ohm
Chương trình khuyến mại
ĐIỆN TRỞ 13K OHM 0603 1%
ĐIỆN TRỞ 13K OHM 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ĐIỆN TRỞ 13K OHM 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
ĐIỆN TRỞ 6.8K OHM 0603 1%
ĐIỆN TRỞ 6.8K OHM 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ĐIỆN TRỞ 6.8K OHM 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 56K Ohm 0603 1%
Điện trở 56K Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 56K Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 1.3M Ohm 0603 5%
Điện trở 1.3M Ohm 0603 5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 1.3M Ohm 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 300K Ohm 0603 5%
Điện trở 300K Ohm 0603 5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 300K Ohm 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 150K Ohm 0805 1%
Điện trở 150K Ohm 0805 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 150K Ohm 0805 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 115K Ohm 0603 1%
Điện trở 115K Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 115K Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 20K Ohm 0603 5%
Điện trở 20K Ohm 0603 5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 20K Ohm 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 15K Ohm 0603 5%
Điện trở 15K Ohm 0603 5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 15K Ohm 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 10K Ohm 0805 1%
Điện trở 10K Ohm 0805 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 10K Ohm 0805 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 4.7 Ohm 0805 5%
Điện trở 4.7 Ohm 0805 5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 4.7 Ohm 0805 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 200 Ohm 0603 5%
Điện trở 200 Ohm 0603 5%
- Giá bán: 1.596đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 200 Ohm 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 100 Ohm 0603 5%
Điện trở 100 Ohm 0603 5%
- Giá bán: 1.596đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 100 Ohm 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 75K Ohm 0603 5%
Điện Trở 75K Ohm 0603 5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 75K Ohm 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 47R 1206 5%
Điện Trở 47R 1206 5%
- Giá bán: 2.280đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 47R 1206 5%
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 499K Ohm 0603 1%
Điện Trở 499K Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 499K Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 3M 0603 5%
Điện Trở 3M 0603 5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 3M 0603 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 2R2 1206 5%
Điện Trở 2R2 1206 5%
- Giá bán: 2.280đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 2R2 1206 5%
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 1M 1206 5%
Điện Trở 1M 1206 5%
- Giá bán: 2.280đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 1M 1206 5%
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 38.3K Ohm 0603 1%
Điện Trở 38.3K Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 38.3K Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 150 Ohm 0805 5%
Điện trở 150 Ohm 0805 5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 150 Ohm 0805 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 45.3K Ohm 0603 1%
Điện Trở 45.3K Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 45.3K Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện trở 24 Ohm 0805 5%
Điện trở 24 Ohm 0805 5%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 24 Ohm 0805 5% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 33.2K Ohm 0603 1%
Điện Trở 33.2K Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 33.2K Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Điện Trở 30.1K Ohm 0603 1%
Điện Trở 30.1K Ohm 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện Trở 30.1K Ohm 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
HỘ KINH DOANH: LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - LINH KIỆN THỦ ĐỨC / GPKD số:
8119211718 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


Đăng Ký Bộ Công Thương DMCA.com Protection Status
zalo laza laza