Đế Ra Chân ESP-WROOM-32

  • Mã sản phẩm: SP000230

  • Còn trong kho

  • 8,000đ

So sánh sản phẩm

Đế ra chân mạch mạch thu phát Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32 được dùng để ra chân cho các chân của module ESP-WROOM-32.