Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 6 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 20cm

  • Mã sản phẩm: TD0587

  • Hết hàng

  • 3,762đ

  • 1000 sản phẩm với giá 2,990đ
  • 5000 sản phẩm với giá 2,700đ
  • 10000 sản phẩm với giá 2,550đ

Số tiếp điểm

6

Số hàng chân

1

Khoảng cách chân

1.25mm

Loại đầu nối

Cái

Số đầu nối

2

Chiều dài

20cm