Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 6 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 15cm

  • Mã sản phẩm: TD0764

  • Hết hàng

  • 4,104đ

  • 1000 sản phẩm với giá 3,200đ
  • 5000 sản phẩm với giá 2,900đ
  • 10000 sản phẩm với giá 2,750đ

Số tiếp điểm

6

Số hàng chân

1

Khoảng cách chân

1.25mm

Loại đầu nối

Cái

Số đầu nối

2

Chiều dài

20cm