CP2102 Mạch Chuyển Đổi USB To UART

  • Mã sản phẩm: SP000272

  • Còn trong kho

  • 45,000đ

So sánh sản phẩm

Mạch chuyển USB UART FT232RL