Cổng DB9 Đực 9 chân hàn dây

  • Mã sản phẩm: TD0487

  • Còn trong kho

  • 2,100đ

So sánh sản phẩm

Cổng DB9 đầu đực nằm ngang hàn dây.