Antenna

Tìm thấy 36 sản phẩm
Antenna Lora tần số 315M-915MHz AH1G.401
Antenna Lora tần số 315M-915MHz AH1G.401
- Giá bán: 47.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna Lora tần số 315M-915MHz AH1G.401 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Đầu nối RF SMD IPEX Mounting G1 tần số 0~6 GHz AHCG.204
Đầu nối RF SMD IPEX Mounting G1 tần số 0~6 GHz AHCG.204
- Giá bán: 2.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu nối RF SMD IPX Mounting G1 tần số 0~6 GHz AHCG.204
Chương trình khuyến mại
Đầu nối RF DIP SMA-K T1.6 tần số 0~6 GHz AHCG.203
Đầu nối RF DIP SMA-K T1.6 tần số 0~6 GHz AHCG.203
- Giá bán: 9.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu nối RF DIP SMA-K T1.6 tần số 0~6 GHz AHCG.203
Chương trình khuyến mại
Đầu nối RF DIP SMA-K Bended Q4 tần số 0~6 GHz AHCG.202
Đầu nối RF DIP SMA-K Bended Q4 tần số 0~6 GHz AHCG.202
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu nối RF DIP SMA-K Bended Q4 tần số 0~6 GHz AHCG.202
Chương trình khuyến mại
Đầu nối RF DIP SMA-K Q4 tần số 0~6 GHz AHCG.201
Đầu nối RF DIP SMA-K Q4 tần số 0~6 GHz AHCG.201
- Giá bán: 5.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu nối RF DIP SMA-K Q4 tần số 0~6 GHz AHCG.201
Chương trình khuyến mại
Cáp chuyển đổi IPX-IPX L100 1.13 tần số 0~6 GHz AHCG.103
Cáp chuyển đổi IPX-IPX L100 1.13 tần số 0~6 GHz AHCG.103
- Giá bán: 7.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp chuyển đổi IPX-IPX L100 1.13 tần số 0~6 GHz AHCG.103
Chương trình khuyến mại
Cáp chuyển đổi SMA/B-IPX L120 1.13 DIP tần số 0~6 GHz AHCG.102
Cáp chuyển đổi SMA/B-IPX L120 1.13 DIP tần số 0~6 GHz AHCG.102
- Giá bán: 17.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp chuyển đổi SMA/B-IPX L120 1.13 DIP tần số 0~6 GHz AHCG.102
Chương trình khuyến mại
Cáp chuyển đổi SMA-IPX L120 1.13 DIP tần số 0~6 GHz AHCG.101
Cáp chuyển đổi SMA-IPX L120 1.13 DIP tần số 0~6 GHz AHCG.101
- Giá bán: 14.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp chuyển đổi SMA-IPX L120 1.13 DIP tần số 0~6 GHz AHCG.101
Chương trình khuyến mại
Antenna định vị GPS.BD Q25x25 Internal GPS L120 AHGG.202
Antenna định vị GPS.BD Q25x25 Internal GPS L120 AHGG.202
- Giá bán: 23.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna định vị GPS.BD Q25x25 Internal GPS L120 AHGG.202 (Cái)
Chương trình khuyến mại
P1410 OnBoard UWB Antenna tần số 3.5~6.5GHz AHUG.200T
P1410 OnBoard UWB Antenna tần số 3.5~6.5GHz AHUG.200T
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
P1410 OnBoard UWB Antenna tần số 3.5~6.5GHz AHUG.200T
Chương trình khuyến mại
K6015 CHIP SMD 2G 3G 4G Antenna AH3G.303
K6015 CHIP SMD 2G 3G 4G Antenna AH3G.303
- Giá bán: 20.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
K6015 CHIP SMD 2G 3G 4G Antenna AH3G.303
Chương trình khuyến mại
2.4G Antenna K0801 CHIP SMD tần số 2.4GHz AH2G.302
2.4G Antenna K0801 CHIP SMD tần số 2.4GHz AH2G.302
- Giá bán: 6.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
2.4G Antenna K0801 CHIP SMD tần số 2.4GHz AH2G.302 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna P3020 tần số 13.56MHz NFC RFID AHNG.200T
Antenna P3020 tần số 13.56MHz NFC RFID AHNG.200T
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna P3020 tần số 13.56MHz NFC RFID AHNG.200T (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna PCB tần số 824-2170MHz AH3G.201T
Antenna PCB tần số 824-2170MHz AH3G.201T
- Giá bán: 8.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna PCB tần số 824-2170MHz AH3G.201T (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna PCB tần số 2.4 5.8GHz AH2G.205T
Antenna PCB tần số 2.4 5.8GHz AH2G.205T
- Giá bán: 8.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna PCB tần số 2.4 5.8GHz AH2G.205T (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna PCB tần số 433M-915MHz AH1G.300T
Antenna PCB tần số 433M-915MHz AH1G.300T
- Giá bán: 7.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna PCB tần số 433M-915MHz AH1G.300T (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna vỏ nhựa HB180 SMA-J 3G 4G 5G NB-IoT CAT.1 AH3G.102
Antenna vỏ nhựa HB180 SMA-J 3G 4G 5G NB-IoT CAT.1 AH3G.102
- Giá bán: 22.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna vỏ nhựa HB180 SMA-J 3G 4G 5G NB-IoT CAT.1 AH3G.102 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna vỏ nhựa H108 SMA-J tần số 824~2170MHz 2G 3G AH3G.101
Antenna vỏ nhựa H108 SMA-J tần số 824~2170MHz 2G 3G AH3G.101
- Giá bán: 14.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna vỏ nhựa H108 SMA-J tần số 824~2170MHz 2G 3G AH3G.101 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna vỏ nhựa H108 SMA-J tần số: 5.8GHz AH2G.102
Antenna vỏ nhựa H108 SMA-J tần số: 5.8GHz AH2G.102
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna vỏ nhựa H108 SMA-J tần số: 5.8GHz AH2G.102 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna vỏ nhựa H108 SMA-J tần số 2.4GHz AH2G.101
Antenna vỏ nhựa H108 SMA-J tần số 2.4GHz AH2G.101
- Giá bán: 10.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna vỏ nhựa H108 SMA-J tần số 2.4GHz AH2G.101 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna vỏ nhựa H50 SMA-J tần số 2.4GHz AH2G.104
Antenna vỏ nhựa H50 SMA-J tần số 2.4GHz AH2G.104
- Giá bán: 10.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna vỏ nhựa H50 SMA-J tần số 2.4GHz AH2G.104 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna vỏ nhựa H50 SMA-J tần số 868M 915MHz GSM900 1800MHz 2G 3G AH1G.102
Antenna vỏ nhựa H50 SMA-J tần số 868M 915MHz GSM900 1800MHz 2G 3G AH1G.102
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna vỏ nhựa H50 SMA-J tần số 868M 915MHz GSM900 1800MHz 2G 3G AH1G.102 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna vỏ nhựa H50 SMA-J tần số 433MHz AH1G.101
Antenna vỏ nhựa H50 SMA-J tần số 433MHz AH1G.101
- Giá bán: 10.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna vỏ nhựa H50 SMA-J tần số 433MHz AH1G.101 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna lò xo DIP 2.4GHz AH2G.304
Antenna lò xo DIP 2.4GHz AH2G.304
- Giá bán: 1.700đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna lò xo DIP 2.4GHz AH2G.304 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna lò xo DIP tần số 868M/915MHz GSM900/1800MHz AH1G.302
Antenna lò xo DIP tần số 868M/915MHz GSM900/1800MHz AH1G.302
- Giá bán: 3.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna lò xo DIP tần số 868M/915MHz GSM900/1800MHz AH1G.302 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna lò xo DIP tần số 433MHz AH1G.301
Antenna lò xo DIP tần số 433MHz AH1G.301
- Giá bán: 1.700đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna lò xo DIP tần số 433MHz AH1G.301 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Anten GPS BD 1575.42Mhz 1561MHz ngoài trời chống nước FiberGlass AHGG.501
Anten GPS BD 1575.42Mhz 1561MHz ngoài trời chống nước FiberGlass AHGG.501
- Giá bán: 390.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Anten GPS BD 1575.42Mhz 1561MHz ngoài trời chống nước FiberGlass AHGG.501 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Anten WIFI 2.4G 5.8G ngoài trời chống nước FiberGlass AH2G.501.L180
Anten WIFI 2.4G 5.8G ngoài trời chống nước FiberGlass AH2G.501.L180
- Giá bán: 850.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Anten WIFI 2.4G 5.8G ngoài trời chống nước FiberGlass AH2G.501.L180 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Anten 868Mhz-915Mhz ngoài trời chống nước FiberGlass AH1G.502 L550
Anten 868Mhz-915Mhz ngoài trời chống nước FiberGlass AH1G.502 L550
- Giá bán: 850.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Anten 868Mhz-915Mhz ngoài trời chống nước FiberGlass AH1G.502 L550 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Anten 2G 3G 4G ngoài trời chống nước FiberGlass AH2G.501 L250
Anten 2G 3G 4G ngoài trời chống nước FiberGlass AH2G.501 L250
- Giá bán: 390.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Anten 2G 3G 4G ngoài trời chống nước FiberGlass AH2G.501 L250 (Cái)
Chương trình khuyến mại
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
HỘ KINH DOANH: LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - LINH KIỆN THỦ ĐỨC / GPKD số:
8119211718 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


Đăng Ký Bộ Công Thương DMCA.com Protection Status
zalo laza laza