Wireless Module

Tìm thấy 100 sản phẩm
Kit phát triển Bluetooth NRF52840 Super Mini
Kit phát triển Bluetooth NRF52840 Super Mini
- Giá bán: 189.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kit phát triển Bluetooth NRF52840 Super Mini
Chương trình khuyến mại
Kit phát triển Wifi Bluetooth ESP32-C3 Super Mini
Kit phát triển Wifi Bluetooth ESP32-C3 Super Mini
- Giá bán: 99.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kit phát triển Wifi Bluetooth ESP32-C3 Super Mini
Chương trình khuyến mại
Kit phát triển Wifi Bluetooth Nano ESP32-S3 N16R8
Kit phát triển Wifi Bluetooth Nano ESP32-S3 N16R8
- Giá bán: 189.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kit phát triển Wifi Bluetooth Nano ESP32-S3 N16R8
Chương trình khuyến mại
Antenna Lora tần số 315M-915MHz AH1G.401
Antenna Lora tần số 315M-915MHz AH1G.401
- Giá bán: 47.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna Lora tần số 315M-915MHz AH1G.401 (Cái)
Chương trình khuyến mại
WIFI BLE MODULE RTL8189FTV
WIFI BLE MODULE RTL8189FTV
- Giá bán: 40.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
WIFI BLE MODULE RTL8189FTV
Chương trình khuyến mại
Kit phát triển WIFI 6 ESP32-C6-DevKitC-1-N8 Zigbee Thread BLE 5
Kit phát triển WIFI 6 ESP32-C6-DevKitC-1-N8 Zigbee Thread BLE 5
- Giá bán: 299.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kit phát triển WIFI 6 ESP32-C6-DevKitC-1-N8 Zigbee Thread BLE 5
Chương trình khuyến mại
ESP32-C6 WIFI 6 Zigbee Thread Bluetooth 5 LE Module ESP32-C6-WROOM-1-N4
ESP32-C6 WIFI 6 Zigbee Thread Bluetooth 5 LE Module ESP32-C6-WROOM-1-N4
- Giá bán: 142.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ESP32-C6 WIFI 6 Zigbee Thread Bluetooth 5 LE Module ESP32-C6-WROOM-1-N4
Chương trình khuyến mại
Đầu nối RF SMD IPEX Mounting G1 tần số 0~6 GHz AHCG.204
Đầu nối RF SMD IPEX Mounting G1 tần số 0~6 GHz AHCG.204
- Giá bán: 2.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu nối RF SMD IPX Mounting G1 tần số 0~6 GHz AHCG.204
Chương trình khuyến mại
Đầu nối RF DIP SMA-K T1.6 tần số 0~6 GHz AHCG.203
Đầu nối RF DIP SMA-K T1.6 tần số 0~6 GHz AHCG.203
- Giá bán: 9.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu nối RF DIP SMA-K T1.6 tần số 0~6 GHz AHCG.203
Chương trình khuyến mại
Đầu nối RF DIP SMA-K Bended Q4 tần số 0~6 GHz AHCG.202
Đầu nối RF DIP SMA-K Bended Q4 tần số 0~6 GHz AHCG.202
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu nối RF DIP SMA-K Bended Q4 tần số 0~6 GHz AHCG.202
Chương trình khuyến mại
Đầu nối RF DIP SMA-K Q4 tần số 0~6 GHz AHCG.201
Đầu nối RF DIP SMA-K Q4 tần số 0~6 GHz AHCG.201
- Giá bán: 5.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu nối RF DIP SMA-K Q4 tần số 0~6 GHz AHCG.201
Chương trình khuyến mại
Cáp chuyển đổi IPX-IPX L100 1.13 tần số 0~6 GHz AHCG.103
Cáp chuyển đổi IPX-IPX L100 1.13 tần số 0~6 GHz AHCG.103
- Giá bán: 7.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp chuyển đổi IPX-IPX L100 1.13 tần số 0~6 GHz AHCG.103
Chương trình khuyến mại
Cáp chuyển đổi SMA/B-IPX L120 1.13 DIP tần số 0~6 GHz AHCG.102
Cáp chuyển đổi SMA/B-IPX L120 1.13 DIP tần số 0~6 GHz AHCG.102
- Giá bán: 17.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp chuyển đổi SMA/B-IPX L120 1.13 DIP tần số 0~6 GHz AHCG.102
Chương trình khuyến mại
Cáp chuyển đổi SMA-IPX L120 1.13 DIP tần số 0~6 GHz AHCG.101
Cáp chuyển đổi SMA-IPX L120 1.13 DIP tần số 0~6 GHz AHCG.101
- Giá bán: 14.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp chuyển đổi SMA-IPX L120 1.13 DIP tần số 0~6 GHz AHCG.101
Chương trình khuyến mại
Antenna định vị GPS.BD Q25x25 Internal GPS L120 AHGG.202
Antenna định vị GPS.BD Q25x25 Internal GPS L120 AHGG.202
- Giá bán: 23.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna định vị GPS.BD Q25x25 Internal GPS L120 AHGG.202 (Cái)
Chương trình khuyến mại
P1410 OnBoard UWB Antenna tần số 3.5~6.5GHz AHUG.200T
P1410 OnBoard UWB Antenna tần số 3.5~6.5GHz AHUG.200T
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
P1410 OnBoard UWB Antenna tần số 3.5~6.5GHz AHUG.200T
Chương trình khuyến mại
K6015 CHIP SMD 2G 3G 4G Antenna AH3G.303
K6015 CHIP SMD 2G 3G 4G Antenna AH3G.303
- Giá bán: 20.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
K6015 CHIP SMD 2G 3G 4G Antenna AH3G.303
Chương trình khuyến mại
2.4G Antenna K0801 CHIP SMD tần số 2.4GHz AH2G.302
2.4G Antenna K0801 CHIP SMD tần số 2.4GHz AH2G.302
- Giá bán: 6.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
2.4G Antenna K0801 CHIP SMD tần số 2.4GHz AH2G.302 (Cái)
Chương trình khuyến mại
IC ESP32-C3 chip truyền nhận WIFI BLE giá rẻ ESP32-C3FN4
IC ESP32-C3 chip truyền nhận WIFI BLE giá rẻ ESP32-C3FN4
- Giá bán: 39.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
IC ESP32-C3 chip truyền nhận WIFI BLE giá rẻ ESP32-C3FN4
Chương trình khuyến mại
Antenna P3020 tần số 13.56MHz NFC RFID AHNG.200T
Antenna P3020 tần số 13.56MHz NFC RFID AHNG.200T
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna P3020 tần số 13.56MHz NFC RFID AHNG.200T (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna PCB tần số 824-2170MHz AH3G.201T
Antenna PCB tần số 824-2170MHz AH3G.201T
- Giá bán: 8.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna PCB tần số 824-2170MHz AH3G.201T (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna PCB tần số 2.4 5.8GHz AH2G.205T
Antenna PCB tần số 2.4 5.8GHz AH2G.205T
- Giá bán: 8.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna PCB tần số 2.4 5.8GHz AH2G.205T (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna PCB tần số 433M-915MHz AH1G.300T
Antenna PCB tần số 433M-915MHz AH1G.300T
- Giá bán: 7.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna PCB tần số 433M-915MHz AH1G.300T (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna vỏ nhựa HB180 SMA-J 3G 4G 5G NB-IoT CAT.1 AH3G.102
Antenna vỏ nhựa HB180 SMA-J 3G 4G 5G NB-IoT CAT.1 AH3G.102
- Giá bán: 22.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna vỏ nhựa HB180 SMA-J 3G 4G 5G NB-IoT CAT.1 AH3G.102 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna vỏ nhựa H108 SMA-J tần số 824~2170MHz 2G 3G AH3G.101
Antenna vỏ nhựa H108 SMA-J tần số 824~2170MHz 2G 3G AH3G.101
- Giá bán: 14.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna vỏ nhựa H108 SMA-J tần số 824~2170MHz 2G 3G AH3G.101 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna vỏ nhựa H108 SMA-J tần số: 5.8GHz AH2G.102
Antenna vỏ nhựa H108 SMA-J tần số: 5.8GHz AH2G.102
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna vỏ nhựa H108 SMA-J tần số: 5.8GHz AH2G.102 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna vỏ nhựa H108 SMA-J tần số 2.4GHz AH2G.101
Antenna vỏ nhựa H108 SMA-J tần số 2.4GHz AH2G.101
- Giá bán: 10.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna vỏ nhựa H108 SMA-J tần số 2.4GHz AH2G.101 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna vỏ nhựa H50 SMA-J tần số 2.4GHz AH2G.104
Antenna vỏ nhựa H50 SMA-J tần số 2.4GHz AH2G.104
- Giá bán: 10.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna vỏ nhựa H50 SMA-J tần số 2.4GHz AH2G.104 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna vỏ nhựa H50 SMA-J tần số 868M 915MHz GSM900 1800MHz 2G 3G AH1G.102
Antenna vỏ nhựa H50 SMA-J tần số 868M 915MHz GSM900 1800MHz 2G 3G AH1G.102
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna vỏ nhựa H50 SMA-J tần số 868M 915MHz GSM900 1800MHz 2G 3G AH1G.102 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antenna vỏ nhựa H50 SMA-J tần số 433MHz AH1G.101
Antenna vỏ nhựa H50 SMA-J tần số 433MHz AH1G.101
- Giá bán: 10.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antenna vỏ nhựa H50 SMA-J tần số 433MHz AH1G.101 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - Công Ty TNHH TDLOGY / GPKD số:
0316869653 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


zalo laza laza