WIFI, Bluetooth, BLE

Tìm thấy 44 sản phẩm
Kit phát triển Bluetooth NRF52840 Super Mini
Kit phát triển Bluetooth NRF52840 Super Mini
- Giá bán: 189.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kit phát triển Bluetooth NRF52840 Super Mini
Chương trình khuyến mại
Kit phát triển Wifi Bluetooth ESP32-C3 Super Mini
Kit phát triển Wifi Bluetooth ESP32-C3 Super Mini
- Giá bán: 99.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kit phát triển Wifi Bluetooth ESP32-C3 Super Mini
Chương trình khuyến mại
Kit phát triển Wifi Bluetooth Nano ESP32-S3 N16R8
Kit phát triển Wifi Bluetooth Nano ESP32-S3 N16R8
- Giá bán: 189.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kit phát triển Wifi Bluetooth Nano ESP32-S3 N16R8
Chương trình khuyến mại
WIFI BLE MODULE RTL8189FTV
WIFI BLE MODULE RTL8189FTV
- Giá bán: 40.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
WIFI BLE MODULE RTL8189FTV
Chương trình khuyến mại
Kit phát triển WIFI 6 ESP32-C6-DevKitC-1-N8 Zigbee Thread BLE 5
Kit phát triển WIFI 6 ESP32-C6-DevKitC-1-N8 Zigbee Thread BLE 5
- Giá bán: 299.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kit phát triển WIFI 6 ESP32-C6-DevKitC-1-N8 Zigbee Thread BLE 5
Chương trình khuyến mại
ESP32-C6 WIFI 6 Zigbee Thread Bluetooth 5 LE Module ESP32-C6-WROOM-1-N4
ESP32-C6 WIFI 6 Zigbee Thread Bluetooth 5 LE Module ESP32-C6-WROOM-1-N4
- Giá bán: 142.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ESP32-C6 WIFI 6 Zigbee Thread Bluetooth 5 LE Module ESP32-C6-WROOM-1-N4
Chương trình khuyến mại
IC ESP32-C3 chip truyền nhận WIFI BLE giá rẻ ESP32-C3FN4
IC ESP32-C3 chip truyền nhận WIFI BLE giá rẻ ESP32-C3FN4
- Giá bán: 39.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
IC ESP32-C3 chip truyền nhận WIFI BLE giá rẻ ESP32-C3FN4
Chương trình khuyến mại
Wifi BLE Module ESP32 ESP-WROOM-32U
Wifi BLE Module ESP32 ESP-WROOM-32U
- Giá bán: 58.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wifi BLE Module ESP32 ESP-WROOM-32U
Chương trình khuyến mại
ESP32-C3-MINI-1-H4

ESP32-C3-MINI-1-H4

75.000đ
Còn hàng
Mua
ESP32-C3-MINI-1-H4
- Giá bán: 75.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ESP32-C3-MINI-1-H4
Chương trình khuyến mại
Mô-đun Wifi BLE ESP32 S3 được Trang Bị ESP32-S3-WROOM-1 N16R8 chính hãng Espressif
Mô-đun Wifi BLE ESP32 S3 được Trang Bị ESP32-S3-WROOM-1 N16R8 chính hãng Espressif
- Giá bán: 120.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mô-đun Wifi BLE ESP32 S3 được Trang Bị ESP32-S3-WROOM-1 N16R8 chính hãng Espressif
Chương trình khuyến mại
WIFI BLE MODULE ESP-C12F
WIFI BLE MODULE ESP-C12F
- Giá bán: 54.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
WIFI BLE MODULE ESP-C12F
Chương trình khuyến mại
Vi điều khiển CH582F BLE SoC
Vi điều khiển CH582F BLE SoC
- Giá bán: 29.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển CH582F BLE SoC
Chương trình khuyến mại
ESP32-C6 WIFI 6 Zigbee Thread Bluetooth 5 LE Module ESP32-C6-WROOM-1-N8
ESP32-C6 WIFI 6 Zigbee Thread Bluetooth 5 LE Module ESP32-C6-WROOM-1-N8
- Giá bán: 145.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ESP32-C6 WIFI 6 Zigbee Thread Bluetooth 5 LE Module ESP32-C6-WROOM-1-N8
Chương trình khuyến mại
Mô-đun Wifi BLE ESP32 S3 được Trang Bị ESP32-S3-WROOM-1 N8R2 chính hãng Espressif
Mô-đun Wifi BLE ESP32 S3 được Trang Bị ESP32-S3-WROOM-1 N8R2 chính hãng Espressif
- Giá bán: 96.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mô-đun Wifi BLE ESP32 S3 được Trang Bị ESP32-S3-WROOM-1 N8R2 chính hãng Espressif
Chương trình khuyến mại
Kit phát triển Wi-Fi Bluetooth ESP32S ESP32-WROOM32 NodeMCU USB Type C
Kit phát triển Wi-Fi Bluetooth ESP32S ESP32-WROOM32 NodeMCU USB Type C
- Giá bán: 89.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kit phát triển Wi-Fi Bluetooth ESP32S ESP32-WROOM32 NodeMCU USB Type C
Chương trình khuyến mại
PB-03F Ai-Thinker Module Thu Phát Bluetooth 5.2
PB-03F Ai-Thinker Module Thu Phát Bluetooth 5.2
- Giá bán: 39.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PB-03F Ai-Thinker Module Thu Phát Bluetooth 5.2
Chương trình khuyến mại
Kit phát triển không dây Bluetooth 5.0 chip TB-03F
Kit phát triển không dây Bluetooth 5.0 chip TB-03F
- Giá bán: 169.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kit phát triển không dây Bluetooth 5.0 chip TB-03F
Chương trình khuyến mại
Kit ESP32-C3 Dual USB Type C JTAG và Serial
Kit ESP32-C3 Dual USB Type C JTAG và Serial
- Giá bán: 90.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kit ESP32-C3 Dual USB Type C JTAG và Serial
Chương trình khuyến mại
Module BLE 5.0 EBYTE E104-BT53A1 EFR32BG22C112F352GM32
Module BLE 5.0 EBYTE E104-BT53A1 EFR32BG22C112F352GM32
- Giá bán: 130.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module BLE 5.0 EBYTE E104-BT53A1 EFR32BG22C112F352GM32
Chương trình khuyến mại
Module BLE 5.0 EBYTE E104-BT53A3 EFR32BG22C224F512GM32
Module BLE 5.0 EBYTE E104-BT53A3 EFR32BG22C224F512GM32
- Giá bán: 140.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module BLE 5.0 EBYTE E104-BT53A3 EFR32BG22C224F512GM32
Chương trình khuyến mại
Kit phát triển Wifi Bluetooth Nano ESP32-S3 N8R2
Kit phát triển Wifi Bluetooth Nano ESP32-S3 N8R2
- Giá bán: 160.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kit phát triển Wifi Bluetooth Nano ESP32-S3
Chương trình khuyến mại
Wifi BLE Module ESP32 S3 ESP32-S3-WROOM-1 N4
Wifi BLE Module ESP32 S3 ESP32-S3-WROOM-1 N4
- Giá bán: 85.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wifi BLE Module ESP32 S3 ESP32-S3-WROOM-1 N4
Chương trình khuyến mại
Wifi BLE Module ESP32 ESP-WROOM-32E
Wifi BLE Module ESP32 ESP-WROOM-32E
- Giá bán: 75.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wifi BLE Module ESP32 ESP-WROOM-32E
Chương trình khuyến mại
Wifi BLE Module ESP32 ESP-WROOM-32D
Wifi BLE Module ESP32 ESP-WROOM-32D
- Giá bán: 100.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Wifi BLE Module ESP32 ESP-WROOM-32D
Chương trình khuyến mại
WIFI BLE MODULE ESP32-C3S cấu trúc RISC-V
WIFI BLE MODULE ESP32-C3S cấu trúc RISC-V
- Giá bán: 54.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
WIFI BLE MODULE ESP32-C3S cấu trúc RISC-V
Chương trình khuyến mại
MODULE ESP32-C3F Truyền Nhận WIFI BLE
MODULE ESP32-C3F Truyền Nhận WIFI BLE
- Giá bán: 55.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MODULE ESP32-C3F Truyền Nhận WIFI BLE
Chương trình khuyến mại
Kit phát triển Wifi Bluetooth ESP32-C3U
Kit phát triển Wifi Bluetooth ESP32-C3U
- Giá bán: 130.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kit phát triển Wifi Bluetooth ESP32-C3U
Chương trình khuyến mại
Kit phát triển Wifi Bluetooth ESP32-C3S
Kit phát triển Wifi Bluetooth ESP32-C3S
- Giá bán: 136.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kit phát triển Wifi Bluetooth ESP32-C3S
Chương trình khuyến mại
Module BLE 5.0 EBYTE E104-BT51 CC2640R2F
Module BLE 5.0 EBYTE E104-BT51 CC2640R2F
- Giá bán: 140.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module BLE 5.0 EBYTE E104-BT51 CC2640R2F
Chương trình khuyến mại
Module BLE 5.0 EBYTE E104-BT51A CC2640R2L
Module BLE 5.0 EBYTE E104-BT51A CC2640R2L
- Giá bán: 120.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module BLE 5.0 EBYTE E104-BT51A CC2640R2L
Chương trình khuyến mại
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - Công Ty TNHH TDLOGY / GPKD số:
0316869653 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


zalo laza laza