Wifi BLE Module ESP32 S3 ESP32-S3-WROOM-1 N8R2

  • Thương hiệu: Espressif

  • Mã sản phẩm: SP000406

  • Còn trong kho

  • 170,000đ

So sánh sản phẩm

Flash 8MB, PSRAM: 2MB, SRAM: 512kB