Vi Điều Khiển MCU

Tìm thấy 33 sản phẩm
Vi điều khiển MCU APM32F103CBT6 Geehy thay thế STM32F103CBT6
Vi điều khiển MCU APM32F103CBT6 Geehy thay thế STM32F103CBT6
- Giá bán: 35.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển MCU APM32F103CBT6 Geehy thay thế STM32F103CBT6
Chương trình khuyến mại
PY32F002AA15M6TU ESSOP-10 Vi điều khiển 32bit Arm Cortex-M0+ MCU
PY32F002AA15M6TU ESSOP-10 Vi điều khiển 32bit Arm Cortex-M0+ MCU
- Giá bán: 4.300đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PY32F002AA15M6TU ESSOP-10 Vi điều khiển 32bit Arm Cortex-M0+ MCU
Chương trình khuyến mại
PY32F002AF15P6TU TSSOP20 Vi điều khiển 32bit Arm Cortex-M0+ MCU
PY32F002AF15P6TU TSSOP20 Vi điều khiển 32bit Arm Cortex-M0+ MCU
- Giá bán: 4.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PY32F002AF15P6TU TSSOP20 Vi điều khiển 32bit Arm Cortex-M0+ MCU
Chương trình khuyến mại
Vi điều khiển CH32V203C8T6 LQFP48 RISC-V MCU
Vi điều khiển CH32V203C8T6 LQFP48 RISC-V MCU
- Giá bán: 15.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển CH32V203C8T6 LQFP48 RISC-V MCU
Chương trình khuyến mại
Vi điều khiển CH32V003F4P6 TTSOP20 RISC-V MCU
Vi điều khiển CH32V003F4P6 TTSOP20 RISC-V MCU
- Giá bán: 6.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển CH32V003F4P6 TTSOP20 RISC-V MCU
Chương trình khuyến mại
Vi điều khiển CH32V103R8T6 LQFP64 RISC-V MCU
Vi điều khiển CH32V103R8T6 LQFP64 RISC-V MCU
- Giá bán: 29.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển CH32V103R8T6 LQFP64 RISC-V MCU
Chương trình khuyến mại
Vi điều khiển CH552E MSOP-10 8-bit Enhanced USB MCU
Vi điều khiển CH552E MSOP-10 8-bit Enhanced USB MCU
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển CH552E MSOP-10 8-bit Enhanced USB MCU
Chương trình khuyến mại
Vi điều khiển CH552T TSSOP-20 8-bit Enhanced USB MCU
Vi điều khiển CH552T TSSOP-20 8-bit Enhanced USB MCU
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển CH552T TSSOP-20 8-bit Enhanced USB MCU
Chương trình khuyến mại
Vi điều khiển CH552G SOP-16 8-bit Enhanced USB MCU
Vi điều khiển CH552G SOP-16 8-bit Enhanced USB MCU
- Giá bán: 8.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển CH552G SOP-16 8-bit Enhanced USB MCU
Chương trình khuyến mại
Vi điều khiển CH547L LQFP48 8-bit Enhanced USB MCU
Vi điều khiển CH547L LQFP48 8-bit Enhanced USB MCU
- Giá bán: 23.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển CH547L LQFP48 8-bit Enhanced USB MCU
Chương trình khuyến mại
Vi điều khiển CH547G 8-bit Enhanced USB MCU
Vi điều khiển CH547G 8-bit Enhanced USB MCU
- Giá bán: 29.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển CH547G 8-bit Enhanced USB MCU
Chương trình khuyến mại
Vi điều khiển CH32V307RCT6 LQFP64 RISC-V MCU
Vi điều khiển CH32V307RCT6 LQFP64 RISC-V MCU
- Giá bán: 85.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển CH32V307RCT6 LQFP64 RISC-V MCU
Chương trình khuyến mại
Vi điều khiển CH32V103C8T6 LQFP48 RISC-V MCU
Vi điều khiển CH32V103C8T6 LQFP48 RISC-V MCU
- Giá bán: 22.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển CH32V103C8T6 LQFP48 RISC-V MCU
Chương trình khuyến mại
Vi điều khiển CH32V003A4M6 SOP16 RISC-V MCU
Vi điều khiển CH32V003A4M6 SOP16 RISC-V MCU
- Giá bán: 8.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển CH32V003A4M6 SOP16 RISC-V MCU
Chương trình khuyến mại
Vi điều khiển CH32V003F4U6 QFN20 RISC-V MCU
Vi điều khiển CH32V003F4U6 QFN20 RISC-V MCU
- Giá bán: 6.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển CH32V003F4U6 QFN20 RISC-V MCU
Chương trình khuyến mại
Vi điều khiển CH32V003J4M6 SOP8 RISC-V MCU
Vi điều khiển CH32V003J4M6 SOP8 RISC-V MCU
- Giá bán: 6.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển CH32V003J4M6 SOP8 RISC-V MCU
Chương trình khuyến mại
Vi xử lý NUC980DK61Y với Bộ nhớ DDR-II 64 MB Hỗ trợ SPI-I2C-PWM-UART
Vi xử lý NUC980DK61Y với Bộ nhớ DDR-II 64 MB Hỗ trợ SPI-I2C-PWM-UART
- Giá bán: 190.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi xử lý NUC980DK61Y với Bộ nhớ DDR-II 64 MB Hỗ trợ SPI-I2C-PWM-UART
Chương trình khuyến mại
Vi điều khiển NUC131LC2AE với Lõi ARM Cortex-M0 được Nhúng để điều khiển Công nghiệp
Vi điều khiển NUC131LC2AE với Lõi ARM Cortex-M0 được Nhúng để điều khiển Công nghiệp
- Giá bán: 59.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển NUC131LC2AE với Lõi ARM Cortex-M0 được Nhúng để điều khiển Công nghiệp
Chương trình khuyến mại
Vi điều khiển NUC131LD2AE 32 bit với Lõi ARM Cortex-M0 Nhúng
Vi điều khiển NUC131LD2AE 32 bit với Lõi ARM Cortex-M0 Nhúng
- Giá bán: 65.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển NUC131LD2AE 32 bit với Lõi ARM Cortex-M0 Nhúng
Chương trình khuyến mại
HT45F3820 8-bit MCU Holtek SOP8
HT45F3820 8-bit MCU Holtek SOP8
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
HT45F3820 8-bit MCU Holtek SOP8
Chương trình khuyến mại
HT32F52367 32-bit ARM MCU Holtek 48LQFP
HT32F52367 32-bit ARM MCU Holtek 48LQFP
- Giá bán: 49.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
HT32F52367 32-bit ARM MCU Holtek 48LQFP
Chương trình khuyến mại
HT32F52230 32-bit ARM MCU Holtek 24SSOP
HT32F52230 32-bit ARM MCU Holtek 24SSOP
- Giá bán: 19.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
HT32F52230 32-bit ARM MCU Holtek 24SSOP
Chương trình khuyến mại
STM32G030F6P6TR

STM32G030F6P6TR

15.000đ
Sắp về
Mua
STM32G030F6P6TR
- Giá bán: 15.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
STM32G030F6P6TR
Chương trình khuyến mại
STM32F070C6T6

STM32F070C6T6

57.000đ
Sắp về
Mua
STM32F070C6T6
- Giá bán: 57.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
STM32F070C6T6
Chương trình khuyến mại
STM32F303VBT6

STM32F303VBT6

130.000đ
Sắp về
Mua
STM32F303VBT6
- Giá bán: 130.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
STM32F303VBT6
Chương trình khuyến mại
STM32F103C8T6

STM32F103C8T6

80.000đ
Sắp về
Mua
STM32F103C8T6
- Giá bán: 80.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
STM32F103C8T6
Chương trình khuyến mại
MCU Microchip Atmega328P-AU
MCU Microchip Atmega328P-AU
- Giá bán: 41.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MCU Microchip Atmega328P-AU
Chương trình khuyến mại
STM32F303VCT6

STM32F303VCT6

180.000đ
Sắp về
Mua
STM32F303VCT6
- Giá bán: 180.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
STM32F303VCT6
Chương trình khuyến mại
STM32F030C8T6

STM32F030C8T6

68.400đ
Sắp về
Mua
STM32F030C8T6
- Giá bán: 68.400đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
STM32F030C8T6
Chương trình khuyến mại
Nuvoton MS51FB9AE (Thay thế N76E003AT20)
Nuvoton MS51FB9AE (Thay thế N76E003AT20)
- Giá bán: 9.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nuvoton MS51FB9AE (Thay thế N76E003AT20)
Chương trình khuyến mại
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - Công Ty TNHH TDLOGY / GPKD số:
0316869653 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


zalo laza laza