Tụ SMD 0603

Tìm thấy 44 sản phẩm
Tụ điện ceramic 100nF 50V 0603 X7R
Tụ điện ceramic 100nF 50V 0603 X7R
- Giá bán: 3.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 100nF 50V 0603 X7R (gói 20pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 0.8pF 50V 0603
Tụ điện ceramic 0.8pF 50V 0603
- Giá bán: 8.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 0.8pF 50V 0603 (gói 20pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 1pF 50V 0603
Tụ điện ceramic 1pF 50V 0603
- Giá bán: 4.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 1pF 50V 0603 (gói 20pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 220pF 50V 0603 X7R
Tụ điện ceramic 220pF 50V 0603 X7R
- Giá bán: 4.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 220pF 50V 0603 X7R (gói 20pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ Điện Ceramic 22pF 50V 0603
Tụ Điện Ceramic 22pF 50V 0603
- Giá bán: 6.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Điện Ceramic 22pF 50V 0603 (gói 20pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 10nF 50V 0603 X7R
Tụ điện ceramic 10nF 50V 0603 X7R
- Giá bán: 4.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 10nF 50V 0603 X7R (gói 20pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ Ceramic 100nF (0.1uF) 50V 1206
Tụ Ceramic 100nF (0.1uF) 50V 1206
- Giá bán: 4.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Ceramic 100nF (0.1uF) 50V 1206 (gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 68nF 50V 0603
Tụ điện ceramic 68nF 50V 0603
- Giá bán: 3.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 68nF 50V 0603 (gói 20pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện dán Ceramic 1uF 16V 0603 X7R
Tụ điện dán Ceramic 1uF 16V 0603 X7R
- Giá bán: 3.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện dán Ceramic 1uF 16V 0603 X7R (gói 20pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ Điện Ceramic 33pF 50V 0603
Tụ Điện Ceramic 33pF 50V 0603
- Giá bán: 6.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Điện Ceramic 33pF 50V 0603 (gói 20pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 33ohm 50V 0603 1%
Tụ điện ceramic 33ohm 50V 0603 1%
- Giá bán: 4.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 33ohm 50V 0603 1% (gói 20pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 3k 50V 0603 5%
Tụ điện ceramic 3k 50V 0603 5%
- Giá bán: 4.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 3k 50V 0603 5% (gói 20pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 220pF 250V 0805 X7R
Tụ điện ceramic 220pF 250V 0805 X7R
- Giá bán: 5.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 220pF 250V 0805 X7R (gói 20pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 1nF 50V 0603 X7R
Tụ điện ceramic 1nF 50V 0603 X7R
- Giá bán: 3.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 1nF 50V 0603 X7R (gói 20pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 3.3nF 50V 0603 X7R
Tụ điện ceramic 3.3nF 50V 0603 X7R
- Giá bán: 4.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 3.3nF 50V 0603 X7R (gói 20pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 6.8nF 50V 0603 X7R
Tụ điện ceramic 6.8nF 50V 0603 X7R
- Giá bán: 4.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 6.8nF 50V 0603 X7R (gói 20pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 470nF 50V 0603 X7R
Tụ điện ceramic 470nF 50V 0603 X7R
- Giá bán: 7.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 470nF 50V 0603 X7R (gói 20pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện dán Ceramic 1uF 50V 0603 X7R
Tụ điện dán Ceramic 1uF 50V 0603 X7R
- Giá bán: 4.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện dán Ceramic 1uF 50V 0603 X7R (gói 20pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 4.7nF 50V 0603
Tụ điện ceramic 4.7nF 50V 0603
- Giá bán: 12.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 4.7nF 50V 0603 (gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 560pF 50V 0603
Tụ điện ceramic 560pF 50V 0603
- Giá bán: 2.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 560pF 50V 0603 (gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 100pF 50V 0603
Tụ điện ceramic 100pF 50V 0603
- Giá bán: 2.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 100pF 50V 0603 (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 10pF 50V 0603 C0G
Tụ điện ceramic 10pF 50V 0603 C0G
- Giá bán: 2.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 10pF 50V 0603 C0G (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện dán Ceramic 1uF 50V 0603 X7R
Tụ điện dán Ceramic 1uF 50V 0603 X7R
- Giá bán: 200đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện dán Ceramic 1uF 50V 0603 X7R (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 470nF 50V 0603 X7R
Tụ điện ceramic 470nF 50V 0603 X7R
- Giá bán: 500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 470nF 50V 0603 X7R (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 6.8nF 50V 0603 X7R
Tụ điện ceramic 6.8nF 50V 0603 X7R
- Giá bán: 200đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 6.8nF 50V 0603 X7R (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 3.3nF 50V 0603 X7R
Tụ điện ceramic 3.3nF 50V 0603 X7R
- Giá bán: 200đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 3.3nF 50V 0603 X7R (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 1nF 50V 0603 X7R
Tụ điện ceramic 1nF 50V 0603 X7R
- Giá bán: 200đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 1nF 50V 0603 X7R (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 220pF 250V 0805 X7R
Tụ điện ceramic 220pF 250V 0805 X7R
- Giá bán: 300đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 220pF 250V 0805 X7R (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 3k 50V 0603 5%
Tụ điện ceramic 3k 50V 0603 5%
- Giá bán: 250đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 3k 50V 0603 5% (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 33ohm 50V 0603 1%
Tụ điện ceramic 33ohm 50V 0603 1%
- Giá bán: 200đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 33ohm 50V 0603 1% (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - Công Ty TNHH TDLOGY / GPKD số:
0316869653 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


zalo laza laza