TỤ ĐIỆN

Tìm thấy 78 sản phẩm
Tụ Tantalum 100UF 10V 1210 TAJB107K010RNJ
Tụ Tantalum 100UF 10V 1210 TAJB107K010RNJ
- Giá bán: 1.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Tantalum 100UF 10V 1210 TAJB107K010RNJ
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 22uF 16V 0805 10%
Tụ điện ceramic 22uF 16V 0805 10%
- Giá bán: 1.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 22uF 16V 0805 10%
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 4.7uF 25V 0805 X7R
Tụ điện ceramic 4.7uF 25V 0805 X7R
- Giá bán: 3.452đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 4.7uF 25V 0805 X7R (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 2.2uF 50V 0805 X7R
Tụ điện ceramic 2.2uF 50V 0805 X7R
- Giá bán: 3.452đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 2.2uF 50V 0805 X7R (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện dán Ceramic 1uF 50V 0603 X7R
Tụ điện dán Ceramic 1uF 50V 0603 X7R
- Giá bán: 3.300đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện dán Ceramic 1uF 50V 0603 X7R (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 470nF 50V 0805 X7R
Tụ điện ceramic 470nF 50V 0805 X7R
- Giá bán: 2.052đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 470nF 50V 0805 X7R (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 470nF 50V 0603 X7R
Tụ điện ceramic 470nF 50V 0603 X7R
- Giá bán: 2.052đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 470nF 50V 0603 X7R (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 10nF 630V 1206 X7R
Tụ điện ceramic 10nF 630V 1206 X7R
- Giá bán: 2.052đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 10nF 630V 1206 X7R
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 6.8nF 50V 0603 X7R
Tụ điện ceramic 6.8nF 50V 0603 X7R
- Giá bán: 2.052đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 6.8nF 50V 0603 X7R (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 3.3nF 50V 0603 X7R
Tụ điện ceramic 3.3nF 50V 0603 X7R
- Giá bán: 2.052đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 3.3nF 50V 0603 X7R (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 1nF 50V 0603 X7R
Tụ điện ceramic 1nF 50V 0603 X7R
- Giá bán: 2.052đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 1nF 50V 0603 X7R (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 220pF 500V 1206 X7R
Tụ điện ceramic 220pF 500V 1206 X7R
- Giá bán: 2.052đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 220pF 500V 1206 X7R (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 220pF 250V 0805 X7R
Tụ điện ceramic 220pF 250V 0805 X7R
- Giá bán: 4.052đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 220pF 250V 0805 X7R (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 3k 50V 0603 5%
Tụ điện ceramic 3k 50V 0603 5%
- Giá bán: 2.265đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 3k 50V 0603 5% (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 33ohm 50V 0603 1%
Tụ điện ceramic 33ohm 50V 0603 1%
- Giá bán: 2.166đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 33ohm 50V 0603 1% (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ Chống Sét Varistor 14D470K 47V
Tụ Chống Sét Varistor 14D470K 47V
- Giá bán: 1.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Chống Sét Varistor 14D470K 47V
Chương trình khuyến mại
Tụ Điện Ceramic 33pF 50V 0603
Tụ Điện Ceramic 33pF 50V 0603
- Giá bán: 3.534đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Điện Ceramic 33pF 50V 0603 (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện dán Ceramic 1uF 16V 0603 X7R
Tụ điện dán Ceramic 1uF 16V 0603 X7R
- Giá bán: 2.300đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện dán Ceramic 1uF 16V 0603 PCB (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ Tantalum 220uF 10V 2917 TAJD227K010RNJ
Tụ Tantalum 220uF 10V 2917 TAJD227K010RNJ
- Giá bán: 5.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Tantalum 220uF 10V 2917 TAJD227K010RNJ
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 100uF 6.3V 1206 10%
Tụ điện ceramic 100uF 6.3V 1206 10%
- Giá bán: 2.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 100uF 6.3V 1206 10%
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 68nF 50V 0603
Tụ điện ceramic 68nF 50V 0603
- Giá bán: 2.052đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 68nF 50V 0603 (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 22uF 6.3V 0805 10%
Tụ điện ceramic 22uF 6.3V 0805 10%
- Giá bán: 800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 22uF 6.3V 0805 10%
Chương trình khuyến mại
Tụ điện ceramic 47uF 6.3V 0805 10%
Tụ điện ceramic 47uF 6.3V 0805 10%
- Giá bán: 800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ điện ceramic 47uF 6.3V 0805 10%
Chương trình khuyến mại
Tụ Gốm Tròn 100nF (0.1uF) 50V gói 10 con
Tụ Gốm Tròn 100nF (0.1uF) 50V gói 10 con
- Giá bán: 1.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Gốm Tròn 100nF (0.1uF) 50V gói 10 con
Chương trình khuyến mại
Tụ Nhôm SMD 47uF 10V 4X5.4mm
Tụ Nhôm SMD 47uF 10V 4X5.4mm
- Giá bán: 798đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Nhôm SMD 47uF 10V 4X5.4mm
Chương trình khuyến mại
Tụ Nhôm SMD 470uF 6.3V 6.3X7.7mm
Tụ Nhôm SMD 470uF 6.3V 6.3X7.7mm
- Giá bán: 1.138đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Nhôm SMD 470uF 6.3V 6.3X7.7mm
Chương trình khuyến mại
Tụ Nhôm SMD 330uF 50V 10X10.5mm
Tụ Nhôm SMD 330uF 50V 10X10.5mm
- Giá bán: 2.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Nhôm SMD 330uF 50V 10X10.5mm
Chương trình khuyến mại
Tụ Nhôm SMD 220uF 50V 10X10.5mm
Tụ Nhôm SMD 220uF 50V 10X10.5mm
- Giá bán: 2.850đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Nhôm SMD 220uF 50V 10X10.5mm
Chương trình khuyến mại
Tụ Nhôm SMD 470uF 35V 10X10.5mm
Tụ Nhôm SMD 470uF 35V 10X10.5mm
- Giá bán: 2.200đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Nhôm SMD 470uF 35V 10X10.5mm
Chương trình khuyến mại
Tụ Nhôm SMD 330uF 35V 10X10.5mm
Tụ Nhôm SMD 330uF 35V 10X10.5mm
- Giá bán: 2.200đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Nhôm SMD 330uF 35V 10X10.5mm
Chương trình khuyến mại
123
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
HỘ KINH DOANH: LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - LINH KIỆN THỦ ĐỨC / GPKD số:
8119211718 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


Đăng Ký Bộ Công Thương DMCA.com Protection Status
zalo laza laza