THIẾT BỊ HÀN, PHỤ KIỆN HÀN

Tìm thấy 72 sản phẩm
Bể nhúng thiếc SPA-S3025 diện tích nhúng lớn 300x250x45
Bể nhúng thiếc SPA-S3025 diện tích nhúng lớn 300x250x45
- Giá bán: 2.700.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bể nhúng thiếc SPA-S3025 diện tích nhúng lớn 300x250x45
Chương trình khuyến mại
Thiếc Hàn 1mm Sn60 Pb40 50G
Thiếc Hàn 1mm Sn60 Pb40 50G
- Giá bán: 35.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thiếc Hàn 1mm Sn60 Pb40 50G
Chương trình khuyến mại
Thiếc Hàn 0.8mm Sn60 Pb40 50G
Thiếc Hàn 0.8mm Sn60 Pb40 50G
- Giá bán: 35.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thiếc Hàn 0.8mm Sn60 Pb40 50G
Chương trình khuyến mại
Thiếc Hàn 0.6mm Sn60 Pb40 50G
Thiếc Hàn 0.6mm Sn60 Pb40 50G
- Giá bán: 35.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thiếc Hàn 0.6mm Sn60 Pb40 50G
Chương trình khuyến mại
Tay hàn USB-C PD 65W

Tay hàn USB-C PD 65W

695.860đ
Còn hàng
Mua
Tay hàn USB-C PD 65W
- Giá bán: 695.860đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tay hàn USB-C PD 65W
Chương trình khuyến mại
Ống Thiếc Hàn 0.8mm Sn40 Pb60 8G
Ống Thiếc Hàn 0.8mm Sn40 Pb60 8G
- Giá bán: 10.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ống Thiếc Hàn 0.8mm Sn40 Pb60 8G
Chương trình khuyến mại
Ống Thiếc Hàn 0.8mm Sn40 Pb60 12G
Ống Thiếc Hàn 0.8mm Sn40 Pb60 12G
- Giá bán: 13.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ống Thiếc Hàn 0.8mm Sn40 Pb60 12G
Chương trình khuyến mại
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 50mm Dài 30m
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 50mm Dài 30m
- Giá bán: 78.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 50mm Dài 30m (Cái)
Chương trình khuyến mại
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 40mm Dài 30m
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 40mm Dài 30m
- Giá bán: 65.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 40mm Dài 30m (Cái)
Chương trình khuyến mại
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 30mm Dài 30m
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 30mm Dài 30m
- Giá bán: 50.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 30mm Dài 30m (Cái)
Chương trình khuyến mại
Kem chì MECHANIC Solder Paste XGZ-40
Kem chì MECHANIC Solder Paste XGZ-40
- Giá bán: 70.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kem chì MECHANIC Solder Paste XGZ-40
Chương trình khuyến mại
Bộ Dụng Cụ hàn đầy đủ phụ kiện 60W
Bộ Dụng Cụ hàn đầy đủ phụ kiện 60W
- Giá bán: 295.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ Dụng Cụ hàn đầy đủ phụ kiện 60W
Chương trình khuyến mại
Thiếc hàn không chì 1kg 0.8mm Vinastar
Thiếc hàn không chì 1kg 0.8mm Vinastar
- Giá bán: 890.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thiếc hàn không chì 1kg 0.8mm Vinastar
Chương trình khuyến mại
Chổi ESD vệ sinh board mạch chống tĩnh điện tròn
Chổi ESD vệ sinh board mạch chống tĩnh điện tròn
- Giá bán: 24.200đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chổi ESD vệ sinh board mạch chống tĩnh điện tròn
Chương trình khuyến mại
Đế đựng thiếc cuộn
Đế đựng thiếc cuộn
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đế đựng thiếc cuộn
Chương trình khuyến mại
Chổi ESD vệ sinh board mạch chống tĩnh điện 16x37
Chổi ESD vệ sinh board mạch chống tĩnh điện 16x37
- Giá bán: 34.200đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chổi ESD vệ sinh board mạch chống tĩnh điện 16x37
Chương trình khuyến mại
Bình Bơm Xăng Thơm 250ml
Bình Bơm Xăng Thơm 250ml
- Giá bán: 20.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình Bơm Xăng Thơm 250ml (Cái)
Chương trình khuyến mại
Trạm hàn 75W YCD-938D chất lượng cao tự ngắt
Trạm hàn 75W YCD-938D chất lượng cao tự ngắt
- Giá bán: 890.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Trạm hàn 75W YCD-938D chất lượng cao tự ngắt
Chương trình khuyến mại
Nhíp gắp linh kiện Handskit SS11 thẳng dài 140mm
Nhíp gắp linh kiện Handskit SS11 thẳng dài 140mm
- Giá bán: 19.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nhíp gắp linh kiện Handskit SS11 thẳng dài 140mm
Chương trình khuyến mại
Nhíp gắp linh kiện Handskit SS15 cong dài 120mm
Nhíp gắp linh kiện Handskit SS15 cong dài 120mm
- Giá bán: 19.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nhíp gắp linh kiện Handskit SS15 cong dài 120mm
Chương trình khuyến mại
Kem chì MECHANIC Solder Paste XG-40
Kem chì MECHANIC Solder Paste XG-40
- Giá bán: 47.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kem chì MECHANIC Solder Paste XG-40
Chương trình khuyến mại
Dây Hút Chì CP-3015
Dây Hút Chì CP-3015
- Giá bán: 28.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Hút Chì CP-3015
Chương trình khuyến mại
Dây Hút Chì GOOT CP-1515
Dây Hút Chì GOOT CP-1515
- Giá bán: 20.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Hút Chì GOOT CP-1515
Chương trình khuyến mại
Đế Gác Mỏ Hàn Vuông
Đế Gác Mỏ Hàn Vuông
- Giá bán: 46.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đế Gác Mỏ Hàn Vuông
Chương trình khuyến mại
Bình Bơm Xăng Thơm 200ml
Bình Bơm Xăng Thơm 200ml
- Giá bán: 18.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bình Bơm Xăng Thơm 200ml
Chương trình khuyến mại
SA-10 Bộ Dụng Cụ Trợ Hàn IC
SA-10 Bộ Dụng Cụ Trợ Hàn IC
- Giá bán: 66.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
SA-10 Bộ Dụng Cụ Trợ Hàn IC
Chương trình khuyến mại
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 20mm Dài 30m
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 20mm Dài 30m
- Giá bán: 40.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 20mm Dài 30m (Cái)
Chương trình khuyến mại
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 15mm Dài 30m
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 15mm Dài 30m
- Giá bán: 34.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 15mm Dài 30m (Cái)
Chương trình khuyến mại
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 10mm Dài 30m
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 10mm Dài 30m
- Giá bán: 25.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 10mm Dài 30m (Cái)
Chương trình khuyến mại
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 8mm Dài 30m
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 8mm Dài 30m
- Giá bán: 16.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 8mm Dài 30m
Chương trình khuyến mại
123
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
HỘ KINH DOANH: LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - LINH KIỆN THỦ ĐỨC / GPKD số:
8119211718 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


Đăng Ký Bộ Công Thương DMCA.com Protection Status
zalo laza laza