Thời gian Mở cửa: Các ngày trong tuần: 7:30 - 20:00

0 sản phẩm

 • Giỏ hàng của bạn trống!

So sánh các dòng module SIM 4G SIMCOM A7600C1, A7670C, SIM7600CE, SIM7600E, Quectel EC25

20/04/2021   |   1561

SIM 4G SIMCOM A7600, A7670C, Quectel EC25 là các dòng Module SIM 4G phổ biến hiện nay trong xu thế thay thế mạng 2G/GSM thành 3G/4G.

Tuy nhiên đối với những dự án sử dụng module SIM 4G chúng ta cần tối ưu giá thành cũng như tính năng, thì việc lựa chọn module SIM là rất cần thiết.

1. Giao thức PPP là gì?

PPP được xây dựng dựa trên nền tảng giao thức điều khiển truyền dữ liệu lớp cao (High-Level Data link Control (HDLC)) nó định ra các chuẩn cho việc truyền dữ liệu các giao diện DTE (Data Terminal Equipment) và DCE (Data Communications Equipment) của mạng WAN như V.35, T1, E1, HSSI, EIA-232-D, EIA-449. PPP được ra đời như một sự thay thế giao thức Serial Line Internet Protocol (SLIP), một dạng đơn giản của TCP/IP.

 

PPP cung cấp cơ chế chuyển tải dữ liệu của nhiều giao thức trên một đường truyền, cơ chế sửa lỗi nén header, nén dữ liệu và multilink. PPP có hai thành phần:

Link Control Protocol (LCP): (được đề cập đến trong RFC 1570 (ietf.org/rfc/rfc1570.txt)) thiết lập, điều chỉnh cấu hình, và hủy bỏ một liên kết. Hơn thế nữa LCP còn có cơ chế Link Quality Monitoring (LQM) có thể được cấu hình kết hợp với một trong hai cơ chế chứng thực Password Authentication Protocol (PAP) hay Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP).

 

Network Control Protocol (NCP): NCP làm nhiệm vụ thiết lập, điều chỉnh cấu hình và hủy bỏ việc truyền dữ liệu của các giao thức của lớp network như: IP, IPX, AppleTalk and DECnet.

 

2. Chế độ AT Command và PPP trên module SIM 4G/GSM khác gì nhau?

Thông thường, giữa host device và module SIM chúng ta sử dụng kết nối U(S)ART để giao tiếp. Và có 2 chế độ cơ bản khi chúng ta sử dụng kết nối internet

a. Chế độ AT Command

Đây là chế độ giao tiếp thông thường chúng ta thường sử dụng. Ở chế độ này, host device sẽ gửi command và chờ nhận kết quả từ module SIM.

 • Ưu điểm: chế độ này là hoạt động đồng bộ từ cả hai.
 • Nhược điểm: Tốc độ giao tiếp hạn chế bị cần chờ phản hồi từ module. Và các command không đồng bộ giữa các dòng device.

b. Chế độ PPP

Đây là chế độ lúc kết nối internet. Với chế độ này, chúng ta sẽ tương tác với module SIM qua giao thức PPP. Giao thức này hỗ trợ TCP/IP và IPv4/IPv6 một cách tự nhiên.

 • Ưu điểm: Tốc độ kết nối cao và ổn định
 • Nhược điểm: Không thể gửi command ở chế độ này, Nếu muốn gửi command phải thoát ra chế độ này. Lập trình sẽ phức tạp hơn nếu không có thư viện

 

3. Các module SIM 4G/GSM đã test và phát triển

 • Hiện tại bên mình đã test các dòng Module SIM 4G/GSM với PPP. Cụ thể là Module SIM: SIM800L, A7600C1, A7670C, Quectel EC600S-CN.. các bạn có thể đặt mua tại cửa hàng Linh Kiện Thủ Đức.
 • Dòng MCU hỗ trợ thư viện PPP: -
  • ESP32: Đây là ví dụ sử dụng thư viện PPPOS của esp-idf

https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/protocols/pppos_client

 • Rasp pi:

https://www.elementzonline.com/blog/PPP-internet-using-SIMCOM-SIM800-modem

 • Linux-Window: Mình nghĩ thư viện cho 2 OS này khá phổ biến, các bạn nếu có nhu cầu có thể research thêm.

Qua bài viết này, mình nghĩ các bạn sẽ có định hướng tốt hơn để sử dụng module SIM.