NEO-M8 GPS Module

  • Thương hiệu: UBlox

  • Mã sản phẩm: SP000377

  • Còn trong kho

  • 280,000đ

So sánh sản phẩm