MODULE-Mạch Úng Dụng

Tìm thấy 74 sản phẩm
Arduino Nano CH340 ATmega328P USB-C
Arduino Nano CH340 ATmega328P USB-C
- Giá bán: 130.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Arduino Nano CH340 ATmega328P USB-C (Cái)
Chương trình khuyến mại
USB HUB 7 cổng USB-C Sang USB-A nguồn cấp 5V 5A
USB HUB 7 cổng USB-C Sang USB-A nguồn cấp 5V 5A
- Giá bán: 100.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
USB HUB 7 cổng USB-C Sang USB-A nguồn cấp 5V 5A
Chương trình khuyến mại
Module Relay 2 Kênh 24V
Module Relay 2 Kênh 24V
- Giá bán: 22.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Relay 2 Kênh 24V
Chương trình khuyến mại
Module Relay 4 Kênh 24V
Module Relay 4 Kênh 24V
- Giá bán: 38.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Relay 4 Kênh 24V
Chương trình khuyến mại
Module Relay 4 Kênh 12V
Module Relay 4 Kênh 12V
- Giá bán: 32.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Relay 4 Kênh 12V
Chương trình khuyến mại
Module 1 Relay 24V Kích Mức Thấp V2
Module 1 Relay 24V Kích Mức Thấp V2
- Giá bán: 11.400đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module 1 Relay 24V Kích Mức Thấp V2
Chương trình khuyến mại
Mạch bảo vệ sạc - xả Pin Lithium Li-ion 18650 3S 20A 12.6V
Mạch bảo vệ sạc - xả Pin Lithium Li-ion 18650 3S 20A 12.6V
- Giá bán: 19.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch bảo vệ sạc - xả Pin Lithium Li-ion 18650 3S 20A 12.6V
Chương trình khuyến mại
Module tạo sóng vuông sine tam giác DYI tự lắp ráp
Module tạo sóng vuông sine tam giác DYI tự lắp ráp
- Giá bán: 70.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module tạo sóng vuông sine tam giác DYI tự lắp ráp
Chương trình khuyến mại
Mạch sạc và bảo vệ pin 3 Cell 3S 40A Lithium 18650 11.1V 12.6V
Mạch sạc và bảo vệ pin 3 Cell 3S 40A Lithium 18650 11.1V 12.6V
- Giá bán: 28.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch sạc và bảo vệ pin 3 Cell 3S 40A Lithium 18650 11.1V 12.6V
Chương trình khuyến mại
Mạch sạc và bảo vệ pin 3 Cell 3S 60A Lithium 18650 11.1V 12.6V
Mạch sạc và bảo vệ pin 3 Cell 3S 60A Lithium 18650 11.1V 12.6V
- Giá bán: 30.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch sạc và bảo vệ pin 3 Cell 3S 60A Lithium 18650 11.1V 12.6V
Chương trình khuyến mại
Mạch sạc và bảo vệ pin 4 Cell 4S 40A Lithium 18650
Mạch sạc và bảo vệ pin 4 Cell 4S 40A Lithium 18650
- Giá bán: 30.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch sạc và bảo vệ pin 4 Cell 4S 40A Lithium 18650
Chương trình khuyến mại
USB UART CH340 kiêm mạch nạp ESP32 ESP8266 cổng type C V1
USB UART CH340 kiêm mạch nạp ESP32 ESP8266 cổng type C V1
- Giá bán: 29.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
USB UART CH340 kiêm mạch nạp ESP32 ESP8266 cổng type C V1
Chương trình khuyến mại
Module Chuyển Đổi Mini RS232 To UART
Module Chuyển Đổi Mini RS232 To UART
- Giá bán: 9.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Chuyển Đổi Mini RS232 To UART
Chương trình khuyến mại
Module Relay 6 Kênh điều khiển qua SMS hỗ trợ 4G TDM2313
Module Relay 6 Kênh điều khiển qua SMS hỗ trợ 4G TDM2313
- Giá bán: 380.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Relay 6 Kênh điều khiển qua SMS hỗ trợ 4G TDM2313
Chương trình khuyến mại
CH340E Mạch Chuyển Đổi USB To UART cổng USB TYPE C
CH340E Mạch Chuyển Đổi USB To UART cổng USB TYPE C
- Giá bán: 36.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CH340E Mạch Chuyển Đổi USB To UART cổng USB TYPE C
Chương trình khuyến mại
Bộ Kit Học Tập Arduino UNO R3 SMD Arduino Starter Kit
Bộ Kit Học Tập Arduino UNO R3 SMD Arduino Starter Kit
- Giá bán: 350.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ Kit Học Tập Arduino UNO R3 SMD Arduino Starter Kit
Chương trình khuyến mại
Mạch phân tích USB CAN Makerbase CANable 2.0 CAN
Mạch phân tích USB CAN Makerbase CANable 2.0 CAN
- Giá bán: 520.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch phân tích USB CAN Makerbase CANable 2.0 CAN
Chương trình khuyến mại
WCH-MCU-DL-3V3 Mạch nạp offline cho WCH chip Offline downloader
WCH-MCU-DL-3V3 Mạch nạp offline cho WCH chip Offline downloader
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
WCH-MCU-DL-3V3 Mạch nạp offline cho WCH chip Offline downloader
Chương trình khuyến mại
W5500 Chuyển Giao Tiếp Ethernet SPI
W5500 Chuyển Giao Tiếp Ethernet SPI
- Giá bán: 80.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
W5500 Chuyển Giao Tiếp Ethernet SPI
Chương trình khuyến mại
Mạch Giao Tiếp CAN MCU230 SN65HVD230
Mạch Giao Tiếp CAN MCU230 SN65HVD230
- Giá bán: 23.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Giao Tiếp CAN MCU230 SN65HVD230
Chương trình khuyến mại
Mạch MCP2515 CAN Giao Tiếp SPI
Mạch MCP2515 CAN Giao Tiếp SPI
- Giá bán: 45.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch MCP2515 CAN Giao Tiếp SPI
Chương trình khuyến mại
DS3231 Mạch Thời Gian Thực Có IC Nhớ AT24C32
DS3231 Mạch Thời Gian Thực Có IC Nhớ AT24C32
- Giá bán: 40.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
DS3231 Mạch Thời Gian Thực Có IC Nhớ AT24C32
Chương trình khuyến mại
Lilypad Arduino ATmega328P 16MHz
Lilypad Arduino ATmega328P 16MHz
- Giá bán: 75.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Lilypad Arduino ATmega328P 16MHz (Cái)
Chương trình khuyến mại
HW-111 Mạch Thời Gian Thực TinyRTC DS1307 Giao Tiếp I2C
HW-111 Mạch Thời Gian Thực TinyRTC DS1307 Giao Tiếp I2C
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
HW-111 Mạch Thời Gian Thực TinyRTC DS1307 Giao Tiếp I2C
Chương trình khuyến mại
Mini ATTINY85 Arduino Cổng Type C
Mini ATTINY85 Arduino Cổng Type C
- Giá bán: 62.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mini ATTINY85 Arduino Cổng Type C (Cái)
Chương trình khuyến mại
Mạch Phát Xung PWM 2 Kênh Hiển Thị LED 7 Đoạn 1Hz-150KHz
Mạch Phát Xung PWM 2 Kênh Hiển Thị LED 7 Đoạn 1Hz-150KHz
- Giá bán: 25.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Phát Xung PWM 2 Kênh Hiển Thị LED 7 Đoạn 1Hz-150KHz
Chương trình khuyến mại
BTS7960 Module Điều Khiển Động Cơ DC 43A
BTS7960 Module Điều Khiển Động Cơ DC 43A
- Giá bán: 70.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
BTS7960 Module Điều Khiển Động Cơ DC 43A
Chương trình khuyến mại
TB6612FNG Mạch Điều Khiển Động Cơ DC 1.2A
TB6612FNG Mạch Điều Khiển Động Cơ DC 1.2A
- Giá bán: 35.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
TB6612FNG Mạch Điều Khiển Động Cơ DC 1.2A
Chương trình khuyến mại
DRV8833 Mạch Điều Khiển Động Cơ DC 2 Kênh
DRV8833 Mạch Điều Khiển Động Cơ DC 2 Kênh
- Giá bán: 17.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
DRV8833 Mạch Điều Khiển Động Cơ DC 2 Kênh
Chương trình khuyến mại
Mạch Sạc Pin 18650 USB Type C 5W
Mạch Sạc Pin 18650 USB Type C 5W
- Giá bán: 15.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Sạc Pin 18650 USB Type C 5W
Chương trình khuyến mại
123
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - Công Ty TNHH TDLOGY / GPKD số:
0316869653 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


zalo laza laza