MODULE-Mạch Úng Dụng

Tìm thấy 68 sản phẩm
Arduino Nano CH340 ATmega328P USB-C
Arduino Nano CH340 ATmega328P USB-C
- Giá bán: 130.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Arduino Nano CH340 ATmega328P USB-C (Cái)
Chương trình khuyến mại
USB HUB 7 cổng USB-C Sang USB-A nguồn cấp 5V 5A
USB HUB 7 cổng USB-C Sang USB-A nguồn cấp 5V 5A
- Giá bán: 100.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
USB HUB 7 cổng USB-C Sang USB-A nguồn cấp 5V 5A
Chương trình khuyến mại
Module Relay 2 Kênh 24V
Module Relay 2 Kênh 24V
- Giá bán: 22.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Relay 2 Kênh 24V
Chương trình khuyến mại
Module Relay 4 Kênh 24V
Module Relay 4 Kênh 24V
- Giá bán: 38.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Relay 4 Kênh 24V
Chương trình khuyến mại
Module Relay 4 Kênh 12V
Module Relay 4 Kênh 12V
- Giá bán: 32.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Relay 4 Kênh 12V
Chương trình khuyến mại
Module 1 Relay 24V Kích Mức Thấp V2
Module 1 Relay 24V Kích Mức Thấp V2
- Giá bán: 11.400đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module 1 Relay 24V Kích Mức Thấp V2
Chương trình khuyến mại
Mạch bảo vệ sạc - xả Pin Lithium Li-ion 18650 3S 20A 12.6V
Mạch bảo vệ sạc - xả Pin Lithium Li-ion 18650 3S 20A 12.6V
- Giá bán: 19.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch bảo vệ sạc - xả Pin Lithium Li-ion 18650 3S 20A 12.6V
Chương trình khuyến mại
Module tạo sóng vuông sine tam giác DYI tự lắp ráp
Module tạo sóng vuông sine tam giác DYI tự lắp ráp
- Giá bán: 70.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module tạo sóng vuông sine tam giác DYI tự lắp ráp
Chương trình khuyến mại
Mạch sạc và bảo vệ pin 3 Cell 3S 40A Lithium 18650 11.1V 12.6V
Mạch sạc và bảo vệ pin 3 Cell 3S 40A Lithium 18650 11.1V 12.6V
- Giá bán: 28.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch sạc và bảo vệ pin 3 Cell 3S 40A Lithium 18650 11.1V 12.6V
Chương trình khuyến mại
Mạch sạc và bảo vệ pin 3 Cell 3S 60A Lithium 18650 11.1V 12.6V
Mạch sạc và bảo vệ pin 3 Cell 3S 60A Lithium 18650 11.1V 12.6V
- Giá bán: 30.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch sạc và bảo vệ pin 3 Cell 3S 60A Lithium 18650 11.1V 12.6V
Chương trình khuyến mại
Mạch sạc và bảo vệ pin 4 Cell 4S 40A Lithium 18650
Mạch sạc và bảo vệ pin 4 Cell 4S 40A Lithium 18650
- Giá bán: 30.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch sạc và bảo vệ pin 4 Cell 4S 40A Lithium 18650
Chương trình khuyến mại
USB UART CH340 kiêm mạch nạp ESP32 ESP8266 cổng type C V1
USB UART CH340 kiêm mạch nạp ESP32 ESP8266 cổng type C V1
- Giá bán: 29.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
USB UART CH340 kiêm mạch nạp ESP32 ESP8266 cổng type C V1
Chương trình khuyến mại
Module Chuyển Đổi Mini RS232 To UART
Module Chuyển Đổi Mini RS232 To UART
- Giá bán: 9.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Chuyển Đổi Mini RS232 To UART
Chương trình khuyến mại
Mạch Giao Tiếp CAN MCU230 SN65HVD230
Mạch Giao Tiếp CAN MCU230 SN65HVD230
- Giá bán: 23.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Giao Tiếp CAN MCU230 SN65HVD230
Chương trình khuyến mại
Mạch MCP2515 CAN Giao Tiếp SPI
Mạch MCP2515 CAN Giao Tiếp SPI
- Giá bán: 45.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch MCP2515 CAN Giao Tiếp SPI
Chương trình khuyến mại
DS3231 Mạch Thời Gian Thực Có IC Nhớ AT24C32
DS3231 Mạch Thời Gian Thực Có IC Nhớ AT24C32
- Giá bán: 40.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
DS3231 Mạch Thời Gian Thực Có IC Nhớ AT24C32
Chương trình khuyến mại
Lilypad Arduino ATmega328P 16MHz
Lilypad Arduino ATmega328P 16MHz
- Giá bán: 75.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Lilypad Arduino ATmega328P 16MHz (Cái)
Chương trình khuyến mại
HW-111 Mạch Thời Gian Thực TinyRTC DS1307 Giao Tiếp I2C
HW-111 Mạch Thời Gian Thực TinyRTC DS1307 Giao Tiếp I2C
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
HW-111 Mạch Thời Gian Thực TinyRTC DS1307 Giao Tiếp I2C
Chương trình khuyến mại
Mini ATTINY85 Arduino Cổng Type C
Mini ATTINY85 Arduino Cổng Type C
- Giá bán: 62.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mini ATTINY85 Arduino Cổng Type C (Cái)
Chương trình khuyến mại
Mạch Phát Xung PWM 2 Kênh Hiển Thị LED 7 Đoạn 1Hz-150KHz
Mạch Phát Xung PWM 2 Kênh Hiển Thị LED 7 Đoạn 1Hz-150KHz
- Giá bán: 25.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Phát Xung PWM 2 Kênh Hiển Thị LED 7 Đoạn 1Hz-150KHz
Chương trình khuyến mại
BTS7960 Module Điều Khiển Động Cơ DC 43A
BTS7960 Module Điều Khiển Động Cơ DC 43A
- Giá bán: 70.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
BTS7960 Module Điều Khiển Động Cơ DC 43A
Chương trình khuyến mại
TB6612FNG Mạch Điều Khiển Động Cơ DC 1.2A
TB6612FNG Mạch Điều Khiển Động Cơ DC 1.2A
- Giá bán: 35.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
TB6612FNG Mạch Điều Khiển Động Cơ DC 1.2A
Chương trình khuyến mại
DRV8833 Mạch Điều Khiển Động Cơ DC 2 Kênh
DRV8833 Mạch Điều Khiển Động Cơ DC 2 Kênh
- Giá bán: 17.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
DRV8833 Mạch Điều Khiển Động Cơ DC 2 Kênh
Chương trình khuyến mại
Mạch Sạc Pin 18650 USB Type C 5W
Mạch Sạc Pin 18650 USB Type C 5W
- Giá bán: 15.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Sạc Pin 18650 USB Type C 5W
Chương trình khuyến mại
Arduino MH-Tiny ATTINY88 Digispark 16MHz
Arduino MH-Tiny ATTINY88 Digispark 16MHz
- Giá bán: 45.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Arduino MH-Tiny ATTINY88 Digispark 16MHz (Cái)
Chương trình khuyến mại
Máy tính nhúng Mango Pi D1 Allwinner H616 Motherboard Quad-Core RISCV
Máy tính nhúng Mango Pi D1 Allwinner H616 Motherboard Quad-Core RISCV
- Giá bán: 620.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy tính nhúng Mango Pi D1 Allwinner H616 Motherboard Quad-Core RISCV
Chương trình khuyến mại
Máy tính nhúng Mango Pi MQ-Quad Allwinner H616 Motherboard Quad-Core A53
Máy tính nhúng Mango Pi MQ-Quad Allwinner H616 Motherboard Quad-Core A53
- Giá bán: 650.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy tính nhúng Mango Pi MQ-Quad Allwinner H616 Motherboard Quad-Core A53
Chương trình khuyến mại
Cổng USB Micro-B 2.0 Đầu Cái 5 Chân SMD V3
Cổng USB Micro-B 2.0 Đầu Cái 5 Chân SMD V3
- Giá bán: 700đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cổng USB Micro-B 2.0 Đầu Cái 5 Chân SMD V3
Chương trình khuyến mại
JLink OB 072 Mạch Nạp cho ARM Cortex-M
JLink OB 072 Mạch Nạp cho ARM Cortex-M
- Giá bán: 120.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
JLink OB 072 Mạch Nạp cho ARM Cortex-M
Chương trình khuyến mại
XY-USB4 Mạch Chuyển Đổi USB Đực Sang USB Cái Micro USB Type C
XY-USB4 Mạch Chuyển Đổi USB Đực Sang USB Cái Micro USB Type C
- Giá bán: 16.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
XY-USB4 Mạch Chuyển Đổi USB Đực Sang USB Cái Micro USB Type C
Chương trình khuyến mại
123
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
HỘ KINH DOANH: LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - LINH KIỆN THỦ ĐỨC / GPKD số:
8119211718 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


Đăng Ký Bộ Công Thương DMCA.com Protection Status
zalo laza laza