MẠCH NGUỒN - SẠC

Tìm thấy 44 sản phẩm
Mạch chuyển đổi điện áp sạc pin từ cổng USB-C PD ra ngõ DC
Mạch chuyển đổi điện áp sạc pin từ cổng USB-C PD ra ngõ DC
- Giá bán: 22.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch chuyển đổi điện áp sạc pin từ cổng USB-C PD ra ngõ DC
Chương trình khuyến mại
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V 6A 150W
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V 6A 150W
- Giá bán: 140.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V 6A 150W
Chương trình khuyến mại
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V 1A 24W
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V 1A 24W
- Giá bán: 35.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V 1A 24W
Chương trình khuyến mại
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V 0.5A 12W
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V 0.5A 12W
- Giá bán: 35.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V 0.5A 12W
Chương trình khuyến mại
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V-40.2A 5W
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V-40.2A 5W
- Giá bán: 25.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V-40.2A 5W
Chương trình khuyến mại
Mạch Hạ áp Buck DC vào 9-120V ra 5V 3A
Mạch Hạ áp Buck DC vào 9-120V ra 5V 3A
- Giá bán: 59.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Hạ áp Buck DC vào 9-120V ra 5V 3A
Chương trình khuyến mại
Mạch Hạ áp Buck DC vào 16-120V ra 12V 3A
Mạch Hạ áp Buck DC vào 16-120V ra 12V 3A
- Giá bán: 59.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Hạ áp Buck DC vào 16-120V ra 12V 3A
Chương trình khuyến mại
Mạch Ổn Áp DC-DC Buck Boost Conveter 50W có LCD hiển thị
Mạch Ổn Áp DC-DC Buck Boost Conveter 50W có LCD hiển thị
- Giá bán: 99.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Ổn Áp DC-DC Buck Boost Conveter 50W có LCD hiển thị
Chương trình khuyến mại
Mạch Ổn Áp DC-DC Buck Boost Conveter FP5139 60W
Mạch Ổn Áp DC-DC Buck Boost Conveter FP5139 60W
- Giá bán: 65.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Ổn Áp DC-DC Buck Boost Conveter FP5139 60W
Chương trình khuyến mại
Module nguồn cách ly B0512S-1WR3 DC-DC (05V-12V)
Module nguồn cách ly B0512S-1WR3 DC-DC (05V-12V)
- Giá bán: 35.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module nguồn cách ly B0512S-1WR3 DC-DC (05V-12V)
Chương trình khuyến mại
Module nguồn cách ly B1212S-1W DC-DC (12V-12V)
Module nguồn cách ly B1212S-1W DC-DC (12V-12V)
- Giá bán: 35.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module nguồn cách ly B1212S-1W DC-DC (12V-12V)
Chương trình khuyến mại
Module nguồn cách ly B1205S-2W DC-DC (12V-5V)
Module nguồn cách ly B1205S-2W DC-DC (12V-5V)
- Giá bán: 39.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module nguồn cách ly B1205S-2W DC-DC (12V-5V)
Chương trình khuyến mại
Module nguồn cách ly 10W đầu vào 9-18V ra 12 DC-DC
Module nguồn cách ly 10W đầu vào 9-18V ra 12 DC-DC
- Giá bán: 180.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module nguồn cách ly 10W đầu vào 9-18V ra 12 DC-DC
Chương trình khuyến mại
Module nguồn cách ly 6W đầu vào 9-18V ra 12DC-DC
Module nguồn cách ly 6W đầu vào 9-18V ra 12DC-DC
- Giá bán: 180.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module nguồn cách ly 6W đầu vào 9-18V ra 12DC-DC
Chương trình khuyến mại
Module nguồn cách ly 6W đầu vào 9-18V ra 5DC-DC
Module nguồn cách ly 6W đầu vào 9-18V ra 5DC-DC
- Giá bán: 180.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module nguồn cách ly 6W đầu vào 9-18V ra 5DC-DC
Chương trình khuyến mại
Module nguồn cách ly 6W đầu vào 18-36V ra 12DC-DC
Module nguồn cách ly 6W đầu vào 18-36V ra 12DC-DC
- Giá bán: 180.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module nguồn cách ly 6W đầu vào 18-36V ra 12DC-DC
Chương trình khuyến mại
Module nguồn cách ly B0505S-1W DC-DC (5V-5V)
Module nguồn cách ly B0505S-1W DC-DC (5V-5V)
- Giá bán: 23.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module nguồn cách ly B0505S-1W DC-DC (5V-5V)
Chương trình khuyến mại
MODULE NGUỒN CÁCH LY B0303S-1W DC-DC 3.3V-3.3V
MODULE NGUỒN CÁCH LY B0303S-1W DC-DC 3.3V-3.3V
- Giá bán: 28.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MODULE NGUỒN CÁCH LY B0303S-1W DC-DC 3.3V-3.3V
Chương trình khuyến mại
Mạch Sạc Pin Li-ion TP4056 Cổng USB-C
Mạch Sạc Pin Li-ion TP4056 Cổng USB-C
- Giá bán: 9.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Sạc Pin Li-ion TP4056 Cổng USB-C
Chương trình khuyến mại
Module Nguồn tổ ong AC-DC 220VAC ra 12V-5A-60W có LED
Module Nguồn tổ ong AC-DC 220VAC ra 12V-5A-60W có LED
- Giá bán: 90.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Nguồn tổ ong AC-DC 220VAC ra 12V-5A-60W có LED
Chương trình khuyến mại
Module Nguồn Buck 15A-200W ngõ vào 8-55V ngõ ra 1-36V
Module Nguồn Buck 15A-200W ngõ vào 8-55V ngõ ra 1-36V
- Giá bán: 171.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Nguồn Buck 15A-200W ngõ vào 8-55V ngõ ra 1-36V
Chương trình khuyến mại
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 12V-4A 50W
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 12V-4A 50W
- Giá bán: 58.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 12V-4A 50W
Chương trình khuyến mại
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 12V-8A
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 12V-8A
- Giá bán: 70.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 12V-8A
Chương trình khuyến mại
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V-4A
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V-4A
- Giá bán: 70.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V-4A
Chương trình khuyến mại
Module Nguồn AC-DC 220VAC 2 ngõ ra 24V-4A và 12V-1A
Module Nguồn AC-DC 220VAC 2 ngõ ra 24V-4A và 12V-1A
- Giá bán: 136.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Nguồn AC-DC 220VAC 2 ngõ ra 24V-4A và 12V-1A
Chương trình khuyến mại
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V-6A
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V-6A
- Giá bán: 128.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V-6A
Chương trình khuyến mại
Module Nguồn Boost DC-DC 1500W 30A vào 12-48V ra 24-72V
Module Nguồn Boost DC-DC 1500W 30A vào 12-48V ra 24-72V
- Giá bán: 364.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Nguồn Boost DC-DC 1500W 30A vào 12-48V ra 24-72V
Chương trình khuyến mại
Module Nguồn Buck DC DC 8A 200W XL4016E
Module Nguồn Buck DC DC 8A 200W XL4016E
- Giá bán: 79.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Nguồn Buck DC DC 8A 200W XL4016E
Chương trình khuyến mại
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V-500mA
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V-500mA
- Giá bán: 39.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 24V-500mA
Chương trình khuyến mại
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 12V-450mA có LED
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 12V-450mA có LED
- Giá bán: 38.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Nguồn AC-DC 220VAC ra 12V-450mA có LED
Chương trình khuyến mại
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
HỘ KINH DOANH: LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - LINH KIỆN THỦ ĐỨC / GPKD số:
8119211718 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


Đăng Ký Bộ Công Thương DMCA.com Protection Status
zalo laza laza