MẠCH NẠP, GIAO TIẾP, CHUYỂN ĐỔI

Tìm thấy 30 sản phẩm
USB HUB 7 cổng USB-C Sang USB-A nguồn cấp 5V 5A
USB HUB 7 cổng USB-C Sang USB-A nguồn cấp 5V 5A
- Giá bán: 100.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
USB HUB 7 cổng USB-C Sang USB-A nguồn cấp 5V 5A
Chương trình khuyến mại
USB UART CH340 kiêm mạch nạp ESP32 ESP8266 cổng type C V1
USB UART CH340 kiêm mạch nạp ESP32 ESP8266 cổng type C V1
- Giá bán: 29.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
USB UART CH340 kiêm mạch nạp ESP32 ESP8266 cổng type C V1
Chương trình khuyến mại
Module Chuyển Đổi Mini RS232 To UART
Module Chuyển Đổi Mini RS232 To UART
- Giá bán: 9.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Chuyển Đổi Mini RS232 To UART
Chương trình khuyến mại
CH340E Mạch Chuyển Đổi USB To UART cổng USB TYPE C
CH340E Mạch Chuyển Đổi USB To UART cổng USB TYPE C
- Giá bán: 36.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CH340E Mạch Chuyển Đổi USB To UART cổng USB TYPE C
Chương trình khuyến mại
Mạch phân tích USB CAN Makerbase CANable 2.0 CAN
Mạch phân tích USB CAN Makerbase CANable 2.0 CAN
- Giá bán: 520.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch phân tích USB CAN Makerbase CANable 2.0 CAN
Chương trình khuyến mại
WCH-MCU-DL-3V3 Mạch nạp offline cho WCH chip Offline downloader
WCH-MCU-DL-3V3 Mạch nạp offline cho WCH chip Offline downloader
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
WCH-MCU-DL-3V3 Mạch nạp offline cho WCH chip Offline downloader
Chương trình khuyến mại
W5500 Chuyển Giao Tiếp Ethernet SPI
W5500 Chuyển Giao Tiếp Ethernet SPI
- Giá bán: 80.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
W5500 Chuyển Giao Tiếp Ethernet SPI
Chương trình khuyến mại
Mạch Giao Tiếp CAN MCU230 SN65HVD230
Mạch Giao Tiếp CAN MCU230 SN65HVD230
- Giá bán: 23.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Giao Tiếp CAN MCU230 SN65HVD230
Chương trình khuyến mại
Mạch MCP2515 CAN Giao Tiếp SPI
Mạch MCP2515 CAN Giao Tiếp SPI
- Giá bán: 45.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch MCP2515 CAN Giao Tiếp SPI
Chương trình khuyến mại
DS3231 Mạch Thời Gian Thực Có IC Nhớ AT24C32
DS3231 Mạch Thời Gian Thực Có IC Nhớ AT24C32
- Giá bán: 40.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
DS3231 Mạch Thời Gian Thực Có IC Nhớ AT24C32
Chương trình khuyến mại
HW-111 Mạch Thời Gian Thực TinyRTC DS1307 Giao Tiếp I2C
HW-111 Mạch Thời Gian Thực TinyRTC DS1307 Giao Tiếp I2C
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
HW-111 Mạch Thời Gian Thực TinyRTC DS1307 Giao Tiếp I2C
Chương trình khuyến mại
Cổng USB Micro-B 2.0 Đầu Cái 5 Chân SMD V3
Cổng USB Micro-B 2.0 Đầu Cái 5 Chân SMD V3
- Giá bán: 700đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cổng USB Micro-B 2.0 Đầu Cái 5 Chân SMD V3
Chương trình khuyến mại
JLink OB 072 Mạch Nạp cho ARM Cortex-M
JLink OB 072 Mạch Nạp cho ARM Cortex-M
- Giá bán: 120.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
JLink OB 072 Mạch Nạp cho ARM Cortex-M
Chương trình khuyến mại
XY-USB4 Mạch Chuyển Đổi USB Đực Sang USB Cái Micro USB Type C
XY-USB4 Mạch Chuyển Đổi USB Đực Sang USB Cái Micro USB Type C
- Giá bán: 16.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
XY-USB4 Mạch Chuyển Đổi USB Đực Sang USB Cái Micro USB Type C
Chương trình khuyến mại
Mạch Nạp Hotek e-Link Debugger 8 Bit MCU
Mạch Nạp Hotek e-Link Debugger 8 Bit MCU
- Giá bán: 1.380.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Nạp Hotek e-Link Debugger 8 Bit MCU
Chương trình khuyến mại
Mạch Ra Chân USB Micro-B 2.0 Sang 5 Chân Xuyên Lỗ
Mạch Ra Chân USB Micro-B 2.0 Sang 5 Chân Xuyên Lỗ
- Giá bán: 1.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Ra Chân USB Micro-B 2.0 Sang 5 Chân Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Mạch nạp VN Pro 89S AVR (CH551)
Mạch nạp VN Pro 89S AVR (CH551)
- Giá bán: 65.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch nạp VN Pro 89S AVR (CH551)
Chương trình khuyến mại
CP2102 Mạch Chuyển Đổi USB To UART
CP2102 Mạch Chuyển Đổi USB To UART
- Giá bán: 39.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CP2102 Mạch Chuyển Đổi USB To UART
Chương trình khuyến mại
Mạch nạp debug C8051F MCU Emulator U-EC5 ML-EC3 U-EC6 USB Debug Adapter
Mạch nạp debug C8051F MCU Emulator U-EC5 ML-EC3 U-EC6 USB Debug Adapter
- Giá bán: 260.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch nạp debug C8051F MCU Emulator U-EC5 ML-EC3 U-EC6 USB Debug Adapter
Chương trình khuyến mại
Mạch Nạp CC Debugger
Mạch Nạp CC Debugger
- Giá bán: 190.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Nạp CC Debugger
Chương trình khuyến mại
Mạch USB cách ly USB Sang USB 12Mbps ADUM3160 có vỏ
Mạch USB cách ly USB Sang USB 12Mbps ADUM3160 có vỏ
- Giá bán: 180.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch USB cách ly USB Sang USB 12Mbps ADUM3160 có vỏ
Chương trình khuyến mại
CH340N Mạch Chuyển Đổi USB To UART
CH340N Mạch Chuyển Đổi USB To UART
- Giá bán: 22.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CH340N Mạch Chuyển Đổi USB To UART
Chương trình khuyến mại
CH340E Mạch Chuyển Đổi USB To UART
CH340E Mạch Chuyển Đổi USB To UART
- Giá bán: 28.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CH340E Mạch Chuyển Đổi USB To UART
Chương trình khuyến mại
Dây chuyển USB UART PL2303
Dây chuyển USB UART PL2303
- Giá bán: 39.900đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây chuyển USB UART PL2303
Chương trình khuyến mại
Mạch Nạp Nuvoton Nu-Link Debugger
Mạch Nạp Nuvoton Nu-Link Debugger
- Giá bán: 280.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Nạp Nuvoton Nu-Link Debugger
Chương trình khuyến mại
Bộ Chuyển Đổi USB To RS485 V1
Bộ Chuyển Đổi USB To RS485 V1
- Giá bán: 22.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ Chuyển Đổi USB To RS485 V1
Chương trình khuyến mại
FT232RL Mạch Chuyển Đổi USB To UART
FT232RL Mạch Chuyển Đổi USB To UART
- Giá bán: 41.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
FT232RL Mạch Chuyển Đổi USB To UART
Chương trình khuyến mại
CH340G Mạch Chuyển Đổi USB To TTL UART
CH340G Mạch Chuyển Đổi USB To TTL UART
- Giá bán: 15.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CH340G Mạch Chuyển Đổi USB To TTL UART
Chương trình khuyến mại
Mạch Ethernet ENC28J60 Giao Tiếp SPI
Mạch Ethernet ENC28J60 Giao Tiếp SPI
- Giá bán: 80.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Ethernet ENC28J60 Giao Tiếp SPI
Chương trình khuyến mại
Mạch nạp STM8, STM32 ST-Link V2
Mạch nạp STM8, STM32 ST-Link V2
- Giá bán: 40.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch nạp STM8, STM32 ST-Link V2
Chương trình khuyến mại
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - Công Ty TNHH TDLOGY / GPKD số:
0316869653 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


zalo laza laza