LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Tìm thấy 714 sản phẩm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 100R Ohm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 100R Ohm
- Giá bán: 19.380đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 100R Ohm
Chương trình khuyến mại
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 20R Ohm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 20R Ohm
- Giá bán: 19.380đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 20R Ohm
Chương trình khuyến mại
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 10R Ohm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 10R Ohm
- Giá bán: 19.380đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 10R Ohm
Chương trình khuyến mại
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 5R Ohm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 5R Ohm
- Giá bán: 19.380đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 5R Ohm
Chương trình khuyến mại
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 1R Ohm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 1R Ohm
- Giá bán: 19.380đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở Vỏ Nhôm 50W 1R Ohm
Chương trình khuyến mại
Vi điều khiển MCU APM32F103CBT6 Geehy thay thế STM32F103CBT6
Vi điều khiển MCU APM32F103CBT6 Geehy thay thế STM32F103CBT6
- Giá bán: 35.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển MCU APM32F103CBT6 Geehy thay thế STM32F103CBT6
Chương trình khuyến mại
LCD Segment tiết kiệm năng lượng driver HT1621
LCD Segment tiết kiệm năng lượng driver HT1621
- Giá bán: 60.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LCD Segment tiết kiệm năng lượng driver HT1621
Chương trình khuyến mại
LCD Segment 4 số tiết kiệm năng lượng HT1621 driver
LCD Segment 4 số tiết kiệm năng lượng HT1621 driver
- Giá bán: 60.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LCD Segment 4 số tiết kiệm năng lượng HT1621 driver
Chương trình khuyến mại
NCE65NF190F N-Channel 650V 20A MOSFET
NCE65NF190F N-Channel 650V 20A MOSFET
- Giá bán: 15.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
NCE65NF190F N-Channel 650V 20A MOSFET
Chương trình khuyến mại
Cuộn cảm Inductor 50125-22uH 8A dạng đứng
Cuộn cảm Inductor 50125-22uH 8A dạng đứng
- Giá bán: 5.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cuộn cảm Inductor 50125-22uH 8A dạng đứng
Chương trình khuyến mại
Cuộn cảm Inductor 50125-22uH 8A dạng nằm ngang
Cuộn cảm Inductor 50125-22uH 8A dạng nằm ngang
- Giá bán: 5.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cuộn cảm Inductor 50125-22uH 8A dạng nằm ngang
Chương trình khuyến mại
Cuộn cảm Inductor 50125-33uH 8A dạng nằm ngang
Cuộn cảm Inductor 50125-33uH 8A dạng nằm ngang
- Giá bán: 5.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cuộn cảm Inductor 50125-33uH 8A dạng nằm ngang
Chương trình khuyến mại
Cuộn cảm Inductor 50125-47uH 8A dạng đứng
Cuộn cảm Inductor 50125-47uH 8A dạng đứng
- Giá bán: 5.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cuộn cảm Inductor 50125-47uH 8A dạng đứng
Chương trình khuyến mại
Cuộn cảm Inductor 22uH 5A nằm ngang
Cuộn cảm Inductor 22uH 5A nằm ngang
- Giá bán: 4.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cuộn cảm Inductor 22uH 5A nằm ngang
Chương trình khuyến mại
Cuộn cảm Inductor 33uH 5A nằm ngang
Cuộn cảm Inductor 33uH 5A nằm ngang
- Giá bán: 4.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cuộn cảm Inductor 33uH 5A nằm ngang
Chương trình khuyến mại
H5TQ4G63AFR-RDC DDR3 RAM IC 256MX16 Sk hynix
H5TQ4G63AFR-RDC DDR3 RAM IC 256MX16 Sk hynix
- Giá bán: 100.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
H5TQ4G63AFR-RDC DDR3 RAM IC 256MX16 Sk hynix
Chương trình khuyến mại
AXP313A PMIC Nguồn cho SoC H616
AXP313A PMIC Nguồn cho SoC H616
- Giá bán: 55.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
AXP313A PMIC Nguồn cho SoC H616 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Allwinner H616 SoC Linux
Allwinner H616 SoC Linux
- Giá bán: 250.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Allwinner H616 SoC Linux (Cái)
Chương trình khuyến mại
Tụ Tantalum 100UF 10V 1210 TAJB107K010RNJ
Tụ Tantalum 100UF 10V 1210 TAJB107K010RNJ
- Giá bán: 1.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Tantalum 100UF 10V 1210 TAJB107K010RNJ
Chương trình khuyến mại
Cuộn Cảm Dán SMD 2.2uH 2R2 0420a
Cuộn Cảm Dán SMD 2.2uH 2R2 0420a
- Giá bán: 2.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cuộn Cảm Dán SMD 2.2uH 2R2 0420
Chương trình khuyến mại
IP101GR IC điều khiển LAN
IP101GR IC điều khiển LAN
- Giá bán: 9.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
IP101GR IC điều khiển LAN
Chương trình khuyến mại
PN8580 IC Điều khiển nguồn flyback 15W
PN8580 IC Điều khiển nguồn flyback 15W
- Giá bán: 9.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PN8580 IC Điều khiển nguồn flyback 15W
Chương trình khuyến mại
CH334R IC chia cổng USB Hub 1 cổng ra 4 cổng
CH334R IC chia cổng USB Hub 1 cổng ra 4 cổng
- Giá bán: 15.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CH334R IC chia cổng USB Hub 1 cổng ra 4 cổng
Chương trình khuyến mại
CH340K

CH340K

12.000đ
Còn hàng
Mua
CH340K
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CH340K
Chương trình khuyến mại
ĐIỆN TRỞ 13K OHM 0603 1%
ĐIỆN TRỞ 13K OHM 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ĐIỆN TRỞ 13K OHM 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
ĐIỆN TRỞ 6.8K OHM 0603 1%
ĐIỆN TRỞ 6.8K OHM 0603 1%
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ĐIỆN TRỞ 6.8K OHM 0603 1% (Gói 50pcs)
Chương trình khuyến mại
PY32F002AA15M6TU ESSOP-10 Vi điều khiển 32bit Arm Cortex-M0+ MCU
PY32F002AA15M6TU ESSOP-10 Vi điều khiển 32bit Arm Cortex-M0+ MCU
- Giá bán: 4.300đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PY32F002AA15M6TU ESSOP-10 Vi điều khiển 32bit Arm Cortex-M0+ MCU
Chương trình khuyến mại
PY32F002AF15P6TU TSSOP20 Vi điều khiển 32bit Arm Cortex-M0+ MCU
PY32F002AF15P6TU TSSOP20 Vi điều khiển 32bit Arm Cortex-M0+ MCU
- Giá bán: 4.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PY32F002AF15P6TU TSSOP20 Vi điều khiển 32bit Arm Cortex-M0+ MCU
Chương trình khuyến mại
Vi điều khiển CH32V203C8T6 LQFP48 RISC-V MCU
Vi điều khiển CH32V203C8T6 LQFP48 RISC-V MCU
- Giá bán: 15.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển CH32V203C8T6 LQFP48 RISC-V MCU
Chương trình khuyến mại
Vi điều khiển CH32V003F4P6 TTSOP20 RISC-V MCU
Vi điều khiển CH32V003F4P6 TTSOP20 RISC-V MCU
- Giá bán: 6.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Vi điều khiển CH32V003F4P6 TTSOP20 RISC-V MCU
Chương trình khuyến mại
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
HỘ KINH DOANH: LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - LINH KIỆN THỦ ĐỨC / GPKD số:
8119211718 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


Đăng Ký Bộ Công Thương DMCA.com Protection Status
zalo laza laza