LED SMD

Tìm thấy 40 sản phẩm
LED Xanh Dương 0603 Dán SMD Trong Suốt XL-1608BGWC-06 chính hãng
LED Xanh Dương 0603 Dán SMD Trong Suốt XL-1608BGWC-06 chính hãng
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Xanh Dương 0603 Dán SMD Trong Suốt XL-1608BGWC-06 chính hãng
Chương trình khuyến mại
LED Đỏ 0603 Dán SMD Trong Suốt XL-1608SURC-06FJ chính hãng
LED Đỏ 0603 Dán SMD Trong Suốt XL-1608SURC-06FJ chính hãng
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Đỏ 0603 Dán SMD Trong Suốt XL-1608SURC-06FJ chính hãng
Chương trình khuyến mại
LED Xanh Lá Cây 0603 Dán SMD Trong Suốt XL-1608UGC-04 chính hãng
LED Xanh Lá Cây 0603 Dán SMD Trong Suốt XL-1608UGC-04 chính hãng
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Xanh Lá Cây 0603 Dán SMD Trong Suốt XL-1608UGC-04 chính hãng
Chương trình khuyến mại
Led RGB WS2812B 5050

Led RGB WS2812B 5050

Liên Hệ
Sắp về
Mua
Led RGB WS2812B 5050
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Led RGB WS2812B 5050
Chương trình khuyến mại
LED Vàng 0603 Dán SMD Trong Suốt
LED Vàng 0603 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Vàng 0603 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Đỏ 0603 Dán SMD Trong Suốt
LED Đỏ 0603 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Đỏ 0603 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Xanh Lá Cây 0603 Dán SMD Trong Suốt
LED Xanh Lá Cây 0603 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Xanh Lá Cây 0603 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Xanh Dương 0603 Dán SMD Trong Suốt
LED Xanh Dương 0603 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Xanh Dương 0603 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Trắng 0603 Dán SMD Trong Suốt
LED Trắng 0603 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Trắng 0603 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Vàng 0805 Dán SMD Trong Suốt
LED Vàng 0805 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Vàng 0805 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Xanh Lá Cây 0805 Dán SMD Trong Suốt
LED Xanh Lá Cây 0805 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Xanh Lá Cây 0805 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Xanh Dương 0805 Dán SMD Trong Suốt
LED Xanh Dương 0805 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Xanh Dương 0805 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Đỏ 0805 Dán SMD Trong Suốt
LED Đỏ 0805 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Đỏ 0805 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Trắng 0805 Dán SMD Trong Suốt
LED Trắng 0805 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Trắng 0805 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED 2 Màu Đỏ, Xanh Lá 1210 Dán SMD Trong Suốt
LED 2 Màu Đỏ, Xanh Lá 1210 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 1.254đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 2 Màu Đỏ, Xanh Lá 1210 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED 2 Màu Đỏ, Xanh Dương 0805 Dán SMD Trong Suốt
LED 2 Màu Đỏ, Xanh Dương 0805 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 798đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 2 Màu Đỏ, Xanh Dương 0805 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED 2 Màu Đỏ, Xanh Lá 0805 Dán SMD Trong Suốt
LED 2 Màu Đỏ, Xanh Lá 0805 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 798đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 2 Màu Đỏ, Xanh Lá 0805 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Vàng Xanh 0603 SMD Trong Suốt
LED Vàng Xanh 0603 SMD Trong Suốt
- Giá bán: 205đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Vàng Xanh 0603 SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Vàng Xanh 0805 SMD Trong Suốt
LED Vàng Xanh 0805 SMD Trong Suốt
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Vàng Xanh 0805 SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Trắng Lạnh 3528 SMD
LED Trắng Lạnh 3528 SMD
- Giá bán: 262đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Trắng Lạnh 3528 SMD
Chương trình khuyến mại
LED Trắng siêu sáng 5050 SMD
LED Trắng siêu sáng 5050 SMD
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Trắng siêu sáng 5050 SMD
Chương trình khuyến mại
LED RGB 5050 SMD

LED RGB 5050 SMD

1.140đ
Còn hàng
Mua
LED RGB 5050 SMD
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED RGB 5050 SMD
Chương trình khuyến mại
LED Đỏ 3020 SMD

LED Đỏ 3020 SMD

1.140đ
Còn hàng
Mua
LED Đỏ 3020 SMD
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Đỏ 3020 SMD
Chương trình khuyến mại
LED 2 Màu Vàng Xanh 0805 Dán SMD Trong Suốt
LED 2 Màu Vàng Xanh 0805 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 798đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 2 Màu Vàng Xanh 0805 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED 2 Màu Vàng Xanh 0603 Dán SMD Trong Suốt
LED 2 Màu Vàng Xanh 0603 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 433đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 2 Màu Vàng Xanh 0603 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Trắng 0603 SMD Trong Suốt
LED Trắng 0603 SMD Trong Suốt
- Giá bán: 205đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Trắng 0603 SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Trắng 0805 SMD Trong Suốt
LED Trắng 0805 SMD Trong Suốt
- Giá bán: 342đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Trắng 0805 SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Trắng 1206 SMD Trong Suốt
LED Trắng 1206 SMD Trong Suốt
- Giá bán: 262đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Trắng 1206 SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Vàng 1206 SMD Trong Suốt
LED Vàng 1206 SMD Trong Suốt
- Giá bán: 376đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Vàng 1206 SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Đỏ 1206 SMD Trong Suốt
LED Đỏ 1206 SMD Trong Suốt
- Giá bán: 262đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Đỏ 1206 SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - Công Ty TNHH TDLOGY / GPKD số:
0316869653 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


zalo laza laza