LED - LCD

Tìm thấy 89 sản phẩm
LCD Segment tiết kiệm năng lượng driver HT1621
LCD Segment tiết kiệm năng lượng driver HT1621
- Giá bán: 60.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LCD Segment tiết kiệm năng lượng driver HT1621
Chương trình khuyến mại
LCD Segment 4 số tiết kiệm năng lượng HT1621 driver
LCD Segment 4 số tiết kiệm năng lượng HT1621 driver
- Giá bán: 60.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LCD Segment 4 số tiết kiệm năng lượng HT1621 driver
Chương trình khuyến mại
Led RGB WS2812B 5050

Led RGB WS2812B 5050

Liên Hệ
Sắp về
Mua
Led RGB WS2812B 5050
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Led RGB WS2812B 5050
Chương trình khuyến mại
LED Vòng 16-bit WS2812 5050 RGB
LED Vòng 16-bit WS2812 5050 RGB
- Giá bán: 21.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Vòng 16-bit WS2812 5050 RGB
Chương trình khuyến mại
LED Vòng 12-bit WS2812 5050 RGB
LED Vòng 12-bit WS2812 5050 RGB
- Giá bán: 15.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Vòng 12-bit WS2812 5050 RGB
Chương trình khuyến mại
LED Vòng 8-bit WS2812 5050 RGB
LED Vòng 8-bit WS2812 5050 RGB
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Vòng 8-bit WS2812 5050 RGB
Chương trình khuyến mại
LED Vàng 0603 Dán SMD Trong Suốt
LED Vàng 0603 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Vàng 0603 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Đỏ 0603 Dán SMD Trong Suốt
LED Đỏ 0603 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Đỏ 0603 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Xanh Lá Cây 0603 Dán SMD Trong Suốt
LED Xanh Lá Cây 0603 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Xanh Lá Cây 0603 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Xanh Dương 0603 Dán SMD Trong Suốt
LED Xanh Dương 0603 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Xanh Dương 0603 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Trắng 0603 Dán SMD Trong Suốt
LED Trắng 0603 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Trắng 0603 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Vàng 0805 Dán SMD Trong Suốt
LED Vàng 0805 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Vàng 0805 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Xanh Lá Cây 0805 Dán SMD Trong Suốt
LED Xanh Lá Cây 0805 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Xanh Lá Cây 0805 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Xanh Dương 0805 Dán SMD Trong Suốt
LED Xanh Dương 0805 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Xanh Dương 0805 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Đỏ 0805 Dán SMD Trong Suốt
LED Đỏ 0805 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Đỏ 0805 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED Trắng 0805 Dán SMD Trong Suốt
LED Trắng 0805 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 180đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Trắng 0805 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
Mạch Giao Tiếp LCD Ký Tự 1602 1604 2004 Sang I2C
Mạch Giao Tiếp LCD Ký Tự 1602 1604 2004 Sang I2C
- Giá bán: 25.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Giao Tiếp LCD Ký Tự 1602 1604 2004 Sang I2C
Chương trình khuyến mại
LED Đỏ 5mm Chân Ngắn
LED Đỏ 5mm Chân Ngắn
- Giá bán: 285đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Đỏ 5mm Chân Ngắn
Chương trình khuyến mại
LED Xanh Lá 5mm Chân Dài
LED Xanh Lá 5mm Chân Dài
- Giá bán: 200đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Xanh Lá 5mm Chân Dài
Chương trình khuyến mại
LED 2 Màu Đỏ, Xanh Lá 1210 Dán SMD Trong Suốt
LED 2 Màu Đỏ, Xanh Lá 1210 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 1.254đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 2 Màu Đỏ, Xanh Lá 1210 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED 2 Màu Đỏ, Xanh Dương 0805 Dán SMD Trong Suốt
LED 2 Màu Đỏ, Xanh Dương 0805 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 798đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 2 Màu Đỏ, Xanh Dương 0805 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED 2 Màu Đỏ, Xanh Lá 0805 Dán SMD Trong Suốt
LED 2 Màu Đỏ, Xanh Lá 0805 Dán SMD Trong Suốt
- Giá bán: 798đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 2 Màu Đỏ, Xanh Lá 0805 Dán SMD Trong Suốt
Chương trình khuyến mại
LED thu hồng ngoại HS0038B
LED thu hồng ngoại HS0038B
- Giá bán: 8.900đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED thu hồng ngoại HS0038B
Chương trình khuyến mại
Cặp LED thu phát hồng ngoại RPR220
Cặp LED thu phát hồng ngoại RPR220
- Giá bán: 5.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cặp LED thu phát hồng ngoại RPR220
Chương trình khuyến mại
Cặp LED thu phát hồng ngoại TCRT5000
Cặp LED thu phát hồng ngoại TCRT5000
- Giá bán: 2.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cặp LED thu phát hồng ngoại TCRT5000
Chương trình khuyến mại
LED Phát hồng ngoại TSAL6200
LED Phát hồng ngoại TSAL6200
- Giá bán: 3.100đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Phát hồng ngoại TSAL6200
Chương trình khuyến mại
Laser 3V đường kính 6mm 5mW
Laser 3V đường kính 6mm 5mW
- Giá bán: 6.270đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Laser 3V đường kính 6mm 5mW
Chương trình khuyến mại
Laser 5V đường kính 6mm 5mW
Laser 5V đường kính 6mm 5mW
- Giá bán: 6.270đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Laser 5V đường kính 6mm 5mW
Chương trình khuyến mại
LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 5.0mm
LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 5.0mm
- Giá bán: 21.660đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 5.0mm
Chương trình khuyến mại
LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 3.0mm
LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 3.0mm
- Giá bán: 15.960đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 3.0mm
Chương trình khuyến mại
123
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
HỘ KINH DOANH: LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - LINH KIỆN THỦ ĐỨC / GPKD số:
8119211718 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


Đăng Ký Bộ Công Thương DMCA.com Protection Status
zalo laza laza