LED 7 Đoạn, LED Ma Trận

Tìm thấy 22 sản phẩm
LED 7 Đoạn 4 số 0.56inch Trắng SR720561W âm chung
LED 7 Đoạn 4 số 0.56inch Trắng SR720561W âm chung
- Giá bán: 29.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 7 Đoạn 4 số 0.56inch Trắng SR720561W âm chung
Chương trình khuyến mại
LED Vòng 16-bit WS2812 5050 RGB
LED Vòng 16-bit WS2812 5050 RGB
- Giá bán: 21.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Vòng 16-bit WS2812 5050 RGB
Chương trình khuyến mại
LED Vòng 12-bit WS2812 5050 RGB
LED Vòng 12-bit WS2812 5050 RGB
- Giá bán: 15.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Vòng 12-bit WS2812 5050 RGB
Chương trình khuyến mại
LED Vòng 8-bit WS2812 5050 RGB
LED Vòng 8-bit WS2812 5050 RGB
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Vòng 8-bit WS2812 5050 RGB
Chương trình khuyến mại
LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 5.0mm
LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 5.0mm
- Giá bán: 21.660đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 5.0mm
Chương trình khuyến mại
LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 3.0mm
LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 3.0mm
- Giá bán: 15.960đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 3.0mm
Chương trình khuyến mại
LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 1.9mm
LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 1.9mm
- Giá bán: 15.960đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED Ma Trận 8x8 Dương Chung Màu Đỏ Điểm Dot 1.9mm
Chương trình khuyến mại
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 6 Số Dương Chung
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 6 Số Dương Chung
- Giá bán: 13.680đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 6 Số Dương Chung
Chương trình khuyến mại
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 6 Số Âm Chung
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 6 Số Âm Chung
- Giá bán: 13.680đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 6 Số Âm Chung
Chương trình khuyến mại
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 3 Số Dương Chung
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 3 Số Dương Chung
- Giá bán: 7.410đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 3 Số Dương Chung
Chương trình khuyến mại
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 3 Số Âm Chung
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 3 Số Âm Chung
- Giá bán: 7.410đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 3 Số Âm Chung
Chương trình khuyến mại
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 1 Số Dương Chung
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 1 Số Dương Chung
- Giá bán: 2.850đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 1 Số Dương Chung
Chương trình khuyến mại
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 2 Số Âm Chung
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 2 Số Âm Chung
- Giá bán: 5.700đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 2 Số Âm Chung
Chương trình khuyến mại
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 2 Số Dương Chung
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 2 Số Dương Chung
- Giá bán: 5.700đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 2 Số Dương Chung
Chương trình khuyến mại
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 1 Số Âm Chung
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 1 Số Âm Chung
- Giá bán: 2.850đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 1 Số Âm Chung
Chương trình khuyến mại
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 4 Số Dương Chung
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 4 Số Dương Chung
- Giá bán: 8.550đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 4 Số Dương Chung
Chương trình khuyến mại
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 4 Số Âm Chung
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 4 Số Âm Chung
- Giá bán: 8.550đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 4 Số Âm Chung
Chương trình khuyến mại
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 3 Số Dương Chung
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 3 Số Dương Chung
- Giá bán: 7.410đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 3 Số Dương Chung
Chương trình khuyến mại
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 2 Số Dương Chung
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 2 Số Dương Chung
- Giá bán: 5.700đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 2 Số Dương Chung
Chương trình khuyến mại
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 3 Số Âm Chung
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 3 Số Âm Chung
- Giá bán: 7.410đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 3 Số Âm Chung
Chương trình khuyến mại
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 1 Số Duơng Chung
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 1 Số Duơng Chung
- Giá bán: 2.850đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 1 Số Duơng Chung
Chương trình khuyến mại
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 1 Số Âm Chung
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 1 Số Âm Chung
- Giá bán: 2.850đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LED 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 1 Số Âm Chung
Chương trình khuyến mại
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
HỘ KINH DOANH: LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - LINH KIỆN THỦ ĐỨC / GPKD số:
8119211718 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


Đăng Ký Bộ Công Thương DMCA.com Protection Status
zalo laza laza