IC Dao Động NCP1396AG NCP1396 1396 SOP-15

  • Mã sản phẩm: SP000242

  • Còn trong kho

  • 33,000đ

So sánh sản phẩm

LLC Controller NCP1396 A / B cung cấp mọi thứ cần thiết để xây dựng nguồn điện chế độ cộng hưởng LLC chắc chắn Kiến trúc độc đáo của nó bao gồm Bộ dao động điều khiển bằng điện áp 500 kHz có chế độ điều khiển mang lại sự linh hoạt khi một chức năng ORing là cần thiết, ví dụ: trong triển khai nhiều đường dẫn phản hồi.
High Performance Resonant
Mode, with High and Low
Side Drivers